Verwijzing / Vergoeding / Tarieven

Verwijzing / vergoeding / tarieven

Op deze pagina vindt u informatie over verwijzing fysiotherapie, vergoeding fysiotherapie en de tarieven.

Verwijzing

U kunt zonder verwijzing van uw huisarts of specialist terecht voor een onderzoek en/of behandeling fysiotherapie. Enkel wanneer het fysiotherapie aan huis betreft, dient u een verwijzing van de huisarts, kinderarts, of specialist te hebben. Alle fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij Sens Gezondheidszorg® voldoen aan de eisen die gesteld worden door de zorgverzekeraar om in aanmerking te komen voor  DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie).

Contractering

Sens Gezondheidszorg® heeft er voor gekozen een contract met bijna alle zorgverzekeraars in Nederland af te sluiten. Een overzicht van de zorgverzekeraars waar Sens Gezondheidszorg® wel/geen contract mee heeft afgesloten, vindt u hier. 

Sens Gezondheidszorg®  voldoet aan de door de zorgverzekeraars gestelde eisen om voor vergoeding van een behandeling fysiotherapie behandeling in aanmerking te komen

  • De vergoeding van een behandeling fysiotherapie is volledig als u voldoende aanvullend verzekerd bent.
  • Indien u een aanvullend pakket heeft gaan behandelingen fysiotherapie niet van uw eigen risico af  (Bron: www.zorgwijzer.nl). Als u aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen dus direct vergoed, vanaf de 1e behandeling, zonder extra kosten.
  • U krijgt geen vergoeding als u enkel een basispakket heeft, met uitzondering van kinderen tot 18 jaar.
  • Kinderen tot 18 jaar krijgen 18 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed.
  • Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico (Bron: www.zorgwijzer.nl).
  • Als Sens Gezondheidszorg® geen contract met uw zorgverzekeraar heeft of als u enkel een basispakket heeft en 18 jaar of ouder bent, en/of uw vergoeding voor fysiotherapie al verbruikt heeft (dit loopt per kalenderjaar), dan wordt de behandeling volledig aan u doorberekend. Voor de tarieven die dan gelden klik hier.
  • Daar er altijd vele (wisselende) verschillen zijn per verzekeraar is het zeer voornaam dat u zelf nakijkt hoeveel behandelingen (of hoogte van het bedrag) u vergoed krijgt. Tevens is het belangrijk bij te houden hoeveel behandelingen u reeds heeft gehad en u er dus weet van heeft, wanneer de zorgverzekeraar niet meer vergoed. Uiteraard kunt u bij uw fysiotherapeut informeren hoeveel behandelingen u reeds gehad heeft.

Met behulp van de zorgwijzer kunt u per zorgverzekeraar het aantal vergoede behandelingen per polis inzien voor fysiotherapie.
Klik op de volgende link voor de vergoedingen per zorgverzekeraar:

Tarieven

Als uw zorgverzekeraar niet gecontracteerd is of als u enkel een basispakket heeft en 18 jaar of ouder bent, en/of uw vergoeding voor fysiotherapie al verbruikt heeft (dit loopt per kalenderjaar), dan wordt de behandeling volledig aan u doorberekend.(Bron: www.zorgwijzer.nl).

Een volledig overzicht van al onze tarieven vindt u onder de volgende link:

Tarieven

AFMELDEN AFSPRAAK

Graag vragen wij u om bij verhindering tenminste 24 uur voor de gereserveerde tijd telefonisch of per e-mail de afspraak af te melden. Dan wordt deze tijd, niet aan u in rekening gebracht.