Vergoedingen en Tarieven

Vergoedingen
Vergoedingen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de vergoedingen bij de zorgverzekeraars en de (particuliere) tarieven van alle behandelvormen bij Sens Gezondheidszorg®.

Vergoedingen

Klik op een van onderstaande buttons voor een overzicht van de vergoedingen per behandelvorm:

Let op:

Voor behandelingen fysiotherapie (psychosomatische fysiotherapie, oedeemtherapie, handtherapie, sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie) heeft Sens Gezondheidszorg® er voor gekozen een contract met bijna alle zorgverzekeraars in Nederland af te sluiten. Een overzicht van de zorgverzekeraars waar Sens Gezondheidszorg® wel/geen contract mee heeft afgesloten, vindt u hier. 

Voor behandelingen fysiotherapie (psychosomatische fysiotherapie, oedeemtherapie, handtherapie, sportfysiotherapie, kinderfysiotherapie) zijn de aantallen vergoedingen hetzelfde. Voor manuele therapie dient u te letten op het volgende:

 • 9 behandelingen per jaar betekent: maximaal 9 behandelingen manuele therapie per jaar.
 • 9 behandelingen per indicatie betekent: 9 behandelingen per indicatie; als u meerdere klachten heeft kunt u nogmaals 9 behandelingen manuele therapie vergoed krijgen, deze vergoeding komt dan overeen met het aantal vergoedingen fysiotherapie.

 

Klik op de volgende link voor het overzicht per zorgverzekeraar:

Vergoedingen osteopathie

Osteopathie voor kinderen en volwassenen wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Dit gaat niet van uw eigen risico af.

De osteopaten bij Sens gezondheidszorg® zijn aangesloten bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO). Deze registratie kan gezien worden als een kwaliteitskeurmerk en wordt door zorgverzekeraars erkend.

Klik op de volgende link voor het overzicht per zorgverzekeraar:

Vergoedingen manuele therapie

Sens Gezondheidszorg® heeft er voor gekozen een contract met bijna alle zorgverzekeraars in Nederland af te sluiten. Een overzicht van de zorgverzekeraars waar Sens Gezondheidszorg® wel/geen contract mee heeft afgesloten, vindt u hier. 

Sens Gezondheidszorg® voldoet aan de door de zorgverzekeraars gestelde eisen om in aanmerking te komen voor vergoeding manuele therapie.

 • Alle manueel therapeuten werkzaam bij Sens Gezondheidszorg®, zijn ingeschreven in het CKR (Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie).
 • De vergoeding van een behandeling manuele therapie is volledig als u voldoende aanvullend verzekerd bent.
 • Behandelingen manuele therapie uit het aanvullende pakket, gaan niet van uw eigen risico af.
 • U krijgt geen vergoeding als u enkel een basispakket heeft, met uitzondering van kinderen.
 • Kinderen krijgen 9-18 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed, (Bron: Zorgwijzer).
 • U krijgt niets vergoed als u enkel een basis pakket heeft en ouder bent dan 18 jaar.
 • Als u enkel een basispakket heeft, ouder bent dan 18 jaar en/of uw vergoeding voor fysiotherapie/manuele therapie al verbruikt heeft (dit loopt per kalenderjaar), dan wordt de behandeling volledig aan u doorberekend.
 • Daar er altijd vele (wisselende) verschillen zijn per verzekeraar is het zeer voornaam dat u zelf nakijkt hoeveel behandelingen (of hoogte van het bedrag) u vergoed krijgt. Tevens is het belangrijk bij te houden hoeveel behandelingen u heeft gehad en u er dus weet van heeft, wanneer de verzekeraar niet meer vergoedt. Uiteraard kunt u bij uw therapeut of bij uw zorgverzekeraar informeren hoeveel behandelingen u reeds heeft gehad.

Voor de vergoeding viscerale therapie: neem contact op met een visceraal therapeut van Sens Gezondheidszorg®.

 

Klik op de volgende link voor het overzicht per zorgverzekeraar:

Vergoedingen Craniosacraal therapie

Een behandeling bij een van onze geregistreerde craniosacraal therapeuten wordt door vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed uit het aanvullende pakket en valt niet onder het eigen risico. Uw eigen risico wordt dus niet aangesproken.

Informeer bij uw zorgverzekeraar voor de precieze vergoeding die uw krijgt. De craniosacraal therapeuten die werken bij Sens Gezondheidszorg®, voldoen aan alle eisen die de zorgverzekeraar stelt om voor vergoeding craniosacraal therapie, in aanmerking te komen. Of kijk op bovenstaande link om te bekijken welke zorgverzekeraar het beste bij u past.

Onze craniosacraal therapeuten zijn geregistreerd bij het UCN (Upledger Craniosacraal Therapie Nederland) en aangesloten bij RCN (Register Craniosacraal therapie Nederland).

Klik op de volgende link voor het overzicht per zorgverzekeraar:

Vergoedingen fysiotherapie

Sens Gezondheidszorg® heeft er voor gekozen een contract met bijna alle zorgverzekeraars in Nederland af te sluiten. Een overzicht van de zorgverzekeraars waar Sens Gezondheidszorg® wel/geen contract mee heeft afgesloten, vindt u hier. 

Sens Gezondheidszorg® voldoet aan de door de zorgverzekeraars gestelde eisen om in aanmerking te komen voor vergoeding fysiotherapie.

 • Alle fysiotherapeuten werkzaam bij Sens Gezondheidszorg®, zijn ingeschreven in het CKR (Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie).
 • De vergoeding van een behandeling fysiotherapie is volledig als u voldoende aanvullend verzekerd bent.
 • Behandelingen fysiotherapie uit het aanvullende pakket, gaan niet van uw eigen risico af.
 • U krijgt geen vergoeding als u enkel een basispakket heeft, met uitzondering van kinderen.
 • Kinderen krijgen 9-18 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed, (Bron: Zorgwijzer).
 • U krijgt niets vergoed als u enkel een basis pakket heeft en ouder bent dan 18 jaar.
 • Als u enkel een basispakket heeft, ouder bent dan 18 jaar en/of uw vergoeding voor fysiotherapie al verbruikt heeft (dit loopt per kalenderjaar), dan wordt de behandeling volledig aan u doorberekend.
 • Daar er altijd vele (wisselende) verschillen zijn per verzekeraar is het zeer voornaam dat u zelf nakijkt hoeveel behandelingen (of hoogte van het bedrag) u vergoed krijgt. Tevens is het belangrijk bij te houden hoeveel behandelingen u heeft gehad en u er dus weet van heeft, wanneer de verzekeraar niet meer vergoedt. Uiteraard kunt u bij uw therapeut of bij uw zorgverzekeraar informeren hoeveel behandelingen u reeds heeft gehad.
 • Wat ook valt onder de vergoeding fysiotherapie:
  • Psychosomatische fysiotherapie
  • Kinderfysiotherapie
  • Oedeemtherapie
  • Sportfysiotherapie
  • Handtherapie
  • Dry needling

Zorgvergelijkers

Via de volgende links kunt u 2 onafhankelijke zorgvergelijkers raadplegen om tot een mogelijk juiste keuze voor u te komen:

Tarieven

Een overzicht van alle behandeltarieven bij Sens Gezondheidszorg® vindt u op onderstaande link:

 

Tarieven Sens Gezondheidszorg®