Informed consent

Algemene praktijkregels

Informed consent

Bij het maken van een afspraak ontvangt u een bevestigingsmail. Daarin staat onder andere belangrijke informatie over uw afspraak en een link naar deze webpagina. Lees deze informatie goed door. Door te komen naar de afspraak stemt u in met de praktijkregels van Sens Gezondheidszorg®. De bevestigingsmail betreft een extra service waarop geen aanspraak kan worden gemaakt. U blijft zelf verantwoordelijk voor het maken, noteren en nakomen van uw afspraak.

Contactgegevens

https://www.sensgezondheidszorg.nl/contact/

Afspraak wijzigen of annuleren?

Geef het op tijd door. Afspraken die niet ten minste 24 uur van tevoren zijn afgemeld worden in rekening gebracht.

Afspraakherinnering

Ter herinnering aan uw afspraken kunt u gebruik maken van de MijnZorgapp van Sens Gezondheidszorg. U krijgt voor deze afsprakenapp een aparte e-mail en SMS met instructies en wachtwoord. Mocht u de afsprakenapp niet gebruiken, dan krijgt u een herinnering per e-mail 48 uur voor uw afspraak.
De herinneringsservice betreft een extra service waarop geen aanspraak kan worden gemaakt. U blijft zelf verantwoordelijk voor het maken, noteren en nakomen van uw afspraak. Mocht u vragen hebben over de afspraakherinneringen en hoe u zich kunt aan- en afmelden voor bepaalde serviceberichten, dan kunt u deze stellen aan het secretariaat.

Parkeren

Voor een overzicht van onze parkeermogelijkheden per locatie zie: https://www.sensgezondheidszorg.nl/parkeren/

Vergoedingen en Tarieven

Op de volgende link vindt u meer informatie over de tarieven en de vergoedingen. De tarievenlijst hangt ook in de praktijk. https://www.sensgezondheidszorg.nl/informatie/vergoedingen/

Betalingen

  • Fysiotherapie:

Uw behandelingen worden door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend als u daarvoor aanvullend verzekerd bent. Uw eigen risico wordt hiervoor niet aangesproken. U bent zelf verantwoordelijk voor de hoogte van de dekking. Mocht u niet precies weten hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, dan adviseren wij u om voorafgaand aan de behandeling hiernaar te informeren bij uw zorgverzekeraar. Ook willen we u erop wijzen, dat u niet op dezelfde dag door een andere therapeut behandeld kunt worden om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen.

Bij onvoldoende dekking of als achteraf blijkt dat u niet voor deze zorg verzekerd bent of al ergens anders behandelingen heeft gehad waardoor uw maximale vergoeding al bereikt is, krijgt u van ons een factuur conform onze praktijktarieven (zie https://www.sensgezondheidszorg.nl/tarieven/ ). U dient deze factuur dan zelf aan ons te voldoen.

  • Osteopathie en craniosacraal therapie

Na de behandeling ontvangt u van de osteopaat of craniosacraaltherapeut een factuur. Deze kunt u direct per pin of contant voldoen. De factuur kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar als u daarvoor aanvullend verzekerd bent. Uw eigen risico wordt hiervoor niet aangesproken. Mocht u niet precies weten hoeveel u vergoed krijgt, dan adviseren wij u om voorafgaand aan de behandeling hiernaar te informeren bij uw zorgverzekeraar. Ook willen we u erop wijzen, dat u niet op dezelfde dag door een andere therapeut behandeld kunt worden om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen.

Behandelovereenkomst voor kinderen

Voor de behandeling van kinderen tot en met 16 jaar is toestemming nodig van – indien van toepassing – beide ouders. Gelieve voorafgaand aan de behandeling het volgende formulier ondertekend te mailen aan uw behandelaar:

Behandelovereenkomst kinderen

Privacy

Onze privacyverklaring vindt u hier: privacyverklaring

COMPLIMENT, KLACHT OF TIP?

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarbij hechten wij veel belang aan een prettig, persoonlijk contact en een transparante communicatie. Wij streven er naar dat het onderzoek en de behandeling nauwkeurig afgestemd worden op u en uw specifieke klacht.

Hebt u een compliment, een klacht of een tip? Dan horen we dat graag. Uw feedback helpt ons om de zorg die we verlenen te optimaliseren.

Voor meer informatie:

Indienen compliment, klacht of tip

Klachtenreglement