Behandeling

Behandeling osteopathie bij baby’s en kinderen

Behandeling

Na het osteopathisch onderzoek en het bespreken van het behandelvoorstel, zal de osteopaat de behandeling starten. De osteopaat zal uw baby of kind op een rustige manier benaderen en zal ervoor zorg dragen dat de behandeling zo ontspannen mogelijk verloopt.

De osteopathische behandeling van uw kind is zeer veilig en wordt uitgevoerd door een osteopaat die specifiek geschoold is in het behandelen van baby’s en kinderen. Op een rustige manier worden de weefsels met de handen ontspannen en losgemaakt. Daarbij is het mogelijk dat de osteopaat gaat behandelen op een plaats waar uw kind geen directe klachten of symptomen heeft. Dit heeft te maken met het feit dat de osteopaat het lichaam als geheel bekijkt bij het ontstaan van klachten. Vaak zit de oorzaak van de klachten niet op de plaats van de symptomen.

Behandeling osteopathie bij baby’s en kinderen
Behandeling osteopathie bij baby’s en kinderen

Door de weefsels weer in beweging te brengen, verbetert de doorbloeding, verdwijnt de verkramping, versoepelen de gewrichten en ontspannen de zenuwen en organen. Op deze manier kan het lichaam zichzelf weer herstellen en in evenwicht brengen. De vitaliteit en gezondheid van uw kind wordt zo weer opgebouwd.

Ter ondersteuning van de behandeling zal uw osteopaat adviezen geven met betrekking tot zaken als voeding, poepen, houding en bewegen. Bij Sens Gezondheidszorg® werken de osteopaten op een unieke manier samen onder 1 dak met de bij Sens Gezondheidszorg®  werkzame kinderfysiotherapeuten. Bij sommige klachten zoals bijvoorbeeld een voorkeurshouding gaat de combinatie van deze twee behandelvormen heel goed samen.

Preventief

Naast de behandeling van klachten kan osteopathie ook een preventief doel hebben voor uw baby of kind. Regelmatig ziet de osteopaat kinderen met klachten die niet duidelijk te plaatsen zijn. Vanuit de osteopathische visie kunnen bepaalde klachten mogelijk wel verklaard worden. De osteopathische behandeling kan uw baby of kind helpen om lekker in zijn of haar vel te zitten.

Duur en frequentie

Na 3 tot 4 behandelingen is normaal gesproken al duidelijke verbetering merkbaar. Meestal zijn tussen de 4 en 6 behandelingen voldoende voor het behandelen van de klachten. Bij hardnekkige of langdurige klachten kan volledig herstel langer op zich laten wachten en is het soms nodig om na een bepaalde periode een vervolgbehandeling te plannen. Het doel is altijd om het lichaam zo gezond mogelijk te houden met minimale ondersteuning of behandeling van de osteopaat.

Middels het behandelen streeft de osteopaat ernaar het lichaam weer een nieuw evenwicht te geven met als doel de weg naar de gezondheid te versterken.

Samenwerking Kinderfysiotherapeut

Bij specifieke klachten van uw baby of kind kan de osteopaat adviseren om ook met een kinderfsyiotherapeut een afspraak te maken. Als een baby bijvoorbeeld een voorkeurshouding heeft, dan kan de osteopaat de vastzittende spieren losmaken en de kinderfysiotherapeut adviezen en oefeningen voor thuis geven. Op die manier wordt de osteopathische behandeling ondersteund en zullen de klachten sneller verdwijnen. Klik hieronder voor meer informatie over kinderfysiotherapie.

Kinderfysiotherapie

Reacties na de behandeling

Na een osteopathische behandeling kan uw baby of kind op verschillende manieren reageren. Meestal zijn kindjes direct na de behandeling extra moe en willen ze meer slapen. Het kan ook voorkomen dat er een tijdelijke klachtentoename is, alvorens de klachten afnemen waarvoor uw baby of kind behandeld wordt. De osteopaat zal u ook adviezen meegeven om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht u vragen hebben na een behandeling en over de eventuele nareactie, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met uw osteopaat voor overleg.