Verwijzing / Tarieven / Vergoeding

Verwijzing / Tarieven / Vergoeding

Op deze pagina vindt u informatie over vergoeding kinder-manueel therapie, verwijzing en tarieven.

Verwijzing

U kunt zonder verwijzing van uw huisarts of specialist terecht voor een onderzoek en/of behandeling kinder-manuele therapie. Alle kinder-manueel therapeuten die werkzaam zijn bij Sens Gezondheidszorg® voldoen aan de eisen die gesteld worden door de zorgverzekeraar om in aanmerking te komen voor DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie).

Contractering

Sens Gezondheidszorg® heeft er voor gekozen een contract met bijna alle zorgverzekeraars in Nederland af te sluiten. Een overzicht van de zorgverzekeraars waar Sens Gezondheidszorg® wel/geen contract mee heeft afgesloten, vindt u hier. 

Vergoeding

  • Het aantal behandelingen manuele therapie dat kinderen tot 18 jaar vanuit de basisverzekering vergoed krijgen hangt af van uw polis. Doorgaans zijn dit 18 behandelingen, echter sommige zorgverzekeraars hanteren een maximum van 9 behandelingen, let hier op! Indien het maximale vergoedde behandelingen vanuit de basisverzekering bereikt is, zal het bedrag volledig door u zelf betaald dienen te worden. U zult een factuur ontvangen van de zorgverzekeraar.
  • Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico (Bron: www.zorgwijzer.nl).
  • Als Sens Gezondheidszorg® geen contract met uw zorgverzekeraar heeft en/of uw vergoeding voor fysiotherapie al verbruikt heeft (dit loopt per kalenderjaar), dan wordt de behandeling volledig aan u doorberekend. Voor de tarieven die dan gelden klik hier.
  • Daar er altijd vele (wisselende) verschillen zijn per verzekeraar is het zeer voornaam dat u zelf nakijkt hoeveel behandelingen (of hoogte van het bedrag) u vergoed krijgt. Tevens is het belangrijk bij te houden hoeveel behandelingen u reeds heeft gehad en u er dus weet van heeft, wanneer de zorgverzekeraar niet meer vergoed. Uiteraard kunt u bij uw manueel therapeut informeren hoeveel behandelingen u reeds gehad heeft.

Tarieven

Kinderen onder de 18 jaar krijgen 9 behandelingen per indicatie (klacht) vergoed, maximaal 18 behandelingen per jaar. Als Sens Gezondheidszorg® geen contract met uw zorgverzekeraar heeft en/of uw vergoeding voor fysiotherapie al verbruikt heeft (dit loopt per kalenderjaar), dan wordt de behandeling volledig aan u doorberekend.

Een volledig overzicht van al onze tarieven vindt u hier: Tarieven.

Afspraken die niet ten minste 24 uur van tevoren zijn afgemeld, worden in rekening gebracht. Voor afmelding van afspraken op een maandag kunt u ook in het weekeinde het antwoordapparaat inspreken tot uiterlijk 24 uur van tevoren.

Wat is de vergoeding voor chronische fysiotherapie?

Indien het kind een chronische indicatie heeft die op de lijst voor chronische aandoeningen staat dan worden alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Bij chronische fysiotherapie heb je altijd een verwijzing van je huisarts of medisch specialist nodig.

Een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar vindt u hier:

Vergoedingen Manuele Therapie