Onderzoek

Onderzoek manuele therapie bij baby’s en kinderen

Onderzoek manuele therapie bij baby's en kinderen
Onderzoek manuele therapie bij baby’s en kinderen

Om te bepalen wat er met uw baby of kind aan de hand is, doet de kinder-manueel therapeut eerst een onderzoek.

Vraaggesprek

Het kinder-manueeltherapeutisch onderzoek begint met een vraaggesprek, met als doel het inzichtelijk maken van het probleem van uw baby of kind en de bijbehorende hulpvraag. Door middel van gerichte vragen zal de kinder-manueel therapeut een helder beeld krijgen van de klachten. Bij zuigelingen en kinderen is extra aandacht voor mogelijke complicaties tijdens de zwangerschap of de bevalling.Tevens zal er aandacht zijn voor de ontwikkeling van de zuigeling en het kind. Ook zal er specifiek gevraagd worden naar het slaap- en voedingspatroon van het kind. Naar aanleiding van het vraaggesprek kan besloten worden dat verder onderzoek door een arts is aangewezen of dat er eerst overleg dient plaats te vinden met een arts. Dit zal te allen tijde in overleg en met toestemming van u plaatsvinden.

Lichamelijk onderzoek

Aan de hand van het vraaggesprek en de hulpvraag zullen testen worden uitgevoerd om de ontwikkeling van het kind in kaart te brengen.
Het lichamelijk onderzoek zal gestart worden met een observatie. Tijdens de observatie wordt gekeken naar de houding en de actieve bewegingen van de zuigeling of het kind.
In het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het bewegen van de wervelkolom, bekken, armen en benen, maar wordt er onder andere ook gekeken naar: aanwezige reflexen, spierspanning, huilgedrag, levendigheid, gelaatsuitdrukking, oogmotoriek, voetstand en rug- en nekspieren.

De ontwikkeling van het kind wordt in kaart gebracht. Bij een zuigeling zal specifiek gekeken naar bijvoorbeeld het omrollen en het optillen van het hoofdje. Bij oudere kinderen zullen andere vaardigheden worden getest die bij die leeftijd van belang zijn.

Behandelvoorstel

Aan de hand van de uitkomsten van de specifieke testen zal de kinder-manueel therapeut samen met u een behandelplan opstellen. De kinder-manueel therapeut zal uitleggen hoe de behandeling eruit komt te zien en laat de intentie van behandeling aan u ervaren voordat het plaatsvindt bij uw kind.

Bij een zuigeling zult u specifiek verzorgings- en houdingsadviezen meekrijgen die u dagelijks mag uitvoeren bij uw kind. Uitgelegd zal worden hoe u het beste uw kindje kunt voeden, troosten, dragen en hoe het bedje of box het beste neergezet kan worden. Ook krijgt u oefeningen mee om het effect van een behandeling te optimaliseren. Kinderen zullen oefeningen krijgen die zij thuis uit kunnen voeren en waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd en interesse van het kind.