Wat is psychosomatische fysiotherapie?

Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie
Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatisch fysiotherapie is een behandelvorm die zich richt op ‘lichaam’ en ‘geest’. ‘Psyche’ betekent geest en ‘somatisch’ betekent lichamelijk. De psychosomatisch fysiotherapeut kan u helpen om inzicht te krijgen in de wisselwerking hiertussen. U kunt leren hoe u via de geest het lichaam kunt beïnvloeden. Dit kan bijvoorbeeld door anders tegen de klachten aan te kijken of door anders met uw klachten om te leren gaan. Ook kunt u leren hoe u via het lichaam invloed kunt hebben op de geest. Bijvoorbeeld door vaker een pauze te nemen of juist meer in beweging te komen, afhankelijk van uw situatie.

Een psychosomatisch fysiotherapeut heeft na de opleiding fysiotherapie de opleiding psychosomatische fysiotherapie gevolgd. De psychosomatisch fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij Sens Gezondheidszorg®, zijn allen geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR), dit is het keurmerk dat zorgverzekeraars hanteren om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Veel onbegrepen lichamelijke klachten worden veroorzaakt door spanningen en stress. Die stress kan zich vastzetten in het lichaam. Hierdoor kunnen allerlei lichamelijke en psychische klachten ontstaan. Enkele voorbeelden hiervan:

 • (Over-)spanningsklachten / stressklachten
 • Paniekstoornissen of hyperventilatie
 • Werk-gerelateerde klachten zoals bijvoorbeeld een burn-out
 • Chronische pijn
 • Chronische vermoeidheid
 • Depressie

Voor meer informatie over klachten psychosomatische fysiotherapie, klik op onderstaande link:

psychosomatische klachten

Bij psychosomatische fysiotherapie is het lichaam het uitgangspunt. De klachten worden in kaart gebracht en samen wordt bekeken hoe de klachten uw leven belemmeren of verstoren. Door meer bewust contact te maken met het lichaam en de klachten, krijgt u meer inzicht in de factoren die uw klachten beïnvloeden. Vaak is het nodig om weer te leren ontspannen. Ook kan het nodig zijn om juist meer in beweging te komen. Samen wordt gezocht naar wat er nodig is, om meer balans in uw leven te creëren. Zodat de lichamelijke en psychische klachten beter handelbaar worden, kunnen verminderen of verdwijnen.

De samenhang tussen de lichamelijke klachten en geestelijke of emotionele invloeden is niet altijd direct duidelijk. Het zijn vaak de lichamelijke klachten die op de voorgrond staan. Ook is er vaak geen aantoonbare lichamelijke oorzaak gevonden door de artsen, hoewel de klachten wel ‘echt’ aanwezig zijn. Een psychosomatisch fysiotherapeut kan hierbij duidelijkheid scheppen en hulp bieden.

Onderzoek

Psychosomatische fysiotherapie
Psychosomatische fysiotherapie

Allereerst krijgt u een uitgebreide intake en een lichamelijk onderzoek, om uw klachten in kaart te brengen. Daarna wordt er besproken wat u graag zou willen bereiken met de behandeling. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld en aan u voorgelegd. Het doel van het onderzoek is de oorzaak van de klachten op te sporen en te onderzoeken wat de balans in uw leven zou kunnen herstellen.

Voor meer informatie over onderzoek psychosomatische fysiotherapie, klik op onderstaande link:

Onderzoek psychosomatische fysiotherapie

Behandeling

De behandeling is er onder andere op gericht om meer grip te krijgen op uw klachten. Hiervoor is vaak eerst meer inzicht en bewustwording nodig. Zo zijn er meerdere manieren om u beter in balans te brengen, zodat de klachten kunnen verminderen of verdwijnen.

Wij behandelen volwassenen en kinderen.

Voor meer informatie over behandeling psychosomatische fysiotherapie, klik op onderstaande link:

behandeling psychosomatische fysiotherapie

Oorzaak van de klacht

Oorzaken die verband kunnen houden met het ontstaan of voorbestaan van de klachten zijn bijvoorbeeld:

 • Een grote werkdruk
 • Conflicten
 • Emotionele problemen
 • Verlies van dierbaren
 • Ernstige ziekteprocessen
 • Relatieproblemen
 • Terugkerende stressvolle situaties
 • Trauma’s (ongelukken)

Voor meer informatie over klachten psychosomatische fysiotherapie, klik op onderstaande link:

Klachten psychosomatische fysiotherapie