Behandeling

De behandeling psychosomatische fysiotherapie

Behandeling psychosomatische fysiotherapie
Behandeling psychosomatische fysiotherapie

De behandeling psychosomatische fysiotherapie is erop gericht te onderzoeken welke factoren invloed hebben op uw klachten. Het is belangrijk om te ontdekken wat de klachten veroorzaakt en nog belangrijker: wat zorgt ervoor dat het beter gaat. Met andere woorden: we gaan samen op zoek naar wat u kan helpen om meer grip op de klachten te krijgen en weer meer balans in uw leven te vinden. Ook zullen valkuilen zichtbaar gemaakt worden om een terugval te voorkomen. Tijdens de behandeling psychosomatische fysiotherapie zullen handvaten aangereikt worden die u helpen om meer invloed te krijgen op uw klachten. Daardoor kunnen de klachten verminderen of verdwijnen. Er wordt dus een actieve inzet verwacht bij het aanleren van oefeningen en gedragsveranderingen, en bij het verkrijgen van meer inzicht en bewustwording.

Wat kunt u van de psychosomatische fysiotherapeut verwachten?

Tijdens de behandeling psychosomatische fysiotherapie zal de therapeut samen met u werken aan het herstel van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning. Omdat er een directe samenhang bestaat tussen lichaam en geest komen beide aspecten in de behandeling aan bod. Uw leef- en werkomstandigheden worden bij de behandeling betrokken, omdat deze vaak van invloed zijn op de klachten. De therapeut leert u onder andere om de klacht als een signaal van het lichaam te zien en dit signaal te leren herkennen. De psychosomatische fysiotherapeut nodigt u uit om naar de taal van het lichaam te leren luisteren en deze taal te leren interpreteren. Zo zult u beter in kunnen spelen op wat u en uw lichaam nodig hebben. Ook geeft u het lichaam zo de kans, om de balans weer te herstellen.

Meerdere behandeltechnieken

Behandeling psychosomatische fysiotherapie
Behandeling psychosomatische fysiotherapie

Wij behandelen volwassenen en kinderen.
De behandeling van de psychosomatisch therapeut kan uit meerdere onderdelen bestaan. Hoe het behandelplan eruit globaal eruit gaat zien, wordt tijdens de intake met u besproken. De verschillende oefeningen en technieken sluiten op elkaar aan en kunnen elk een bijdrage leveren aan meer balans.
Voorbeelden hiervan zijn:

  • Adem- en ontspanningsoefeningen
  • Lichaamsgerichte technieken; om contact te leren maken met het lichaam
  • Bewustwordingsoefeningen; om signalen van spanning en stress eerder op te merken
  • Voorlichting en inzicht geven in hoe de klachten kunnen ontstaan en wat kan helpen om de klachten te verminderen of te laten verdwijnen
  • Mindfulness
  • ACT: mindfulness toegespitst op chronische pijn en chronische vermoeidheid
  • Lichaamswerk en inzicht gevende oefeningen
  • Ontspannende massage
  • Letterlijk ‘in beweging komen’, als aanvullende therapie bij depressie en angststoornissen
  • Coaching

Duur / frequentie van de behandeling

Behandeling psychosomatische fysiotherapie
Behandeling psychosomatische fysiotherapie

De duur van de behandeling psychosomatische fysiotherapie zal 30-45 minuten bedragen. De frequentie van een behandeling psychosomatische fysiotherapie zal gemiddeld 1 x per week tot 1 x per maand zijn.

Reacties na de behandeling

De reacties na een behandeling psychosomatische fysiotherapie kunnen zowel lichamelijk als geestelijk / emotioneel zijn. Zo zouden de aanwezige pijnklachten tijdelijk toe kunnen nemen. Ook zou het kunnen zijn dat er een emotionele reactie volgt die enkele dagen aan kan houden. Dit zijn normale reacties die ook weer verdwijnen. Mocht u hierover vragen hebben, neem dan contact op met uw psychosomatisch fysiotherapeut.