Onderzoek

Het onderzoek psychosomatische fysiotherapie

Vraaggesprek

Het doel van het onderzoek psychosomatische fysiotherapie, is de invloeden op uw klachten op te sporen. De psychosomatisch fysiotherapeut zal beginnen met een vraaggesprek. De therapeut wil graag van u weten wat uw klachten op dit moment zijn, welke klachten u in het verleden heeft gehad en wat er mogelijk al aan gedaan is. Ook is het van belang om aan uw therapeut te vertellen wat de uitslagen van aanvullend onderzoek zijn geweest, zoals bloedonderzoek, MRI, kijkoperaties, e.d.

Door het vraaggesprek kan de psychosomatisch fysiotherapeut een duidelijk beeld krijgen van de situatie op dat moment en ook van de mogelijke achterliggende oorzaken van uw klacht(en). Soms lukt het niet om tijdens de eerste afspraak de klachten, oorzaken en invloeden voldoende in kaart te brengen. Tijdens een volgende afspraak zal hier dan verder op doorgegaan worden.

Lichamelijk onderzoek

Onderzoek psychosomatische fysiotherapie
Onderzoek psychosomatische fysiotherapie

Na het vraaggesprek volgt het lichamelijk onderzoek psychosomatische fysiotherapie. Het doel van het onderzoek is een beeld te krijgen van de fysieke toestand van het lichaam en de spanning in het lijf. De psychosomatisch fysiotherapeut onderzoekt onder andere de beweeglijkheid van spieren en gewrichten. Ook wordt er gekeken naar het totale beweegpatroon en spanning en ontspanning van het lichaam, tijdens deze bewegingen.

Behandelvoorstel

Na het lichamelijk onderzoek wordt de informatie uit het vraaggesprek en het onderzoek met u besproken. Daaropvolgend zal het behandelvoorstel aan u voorgelegd worden. Hierin wordt uitgelegd waar de behandeling uit bestaat en wat u zelf kunt doen aan uw herstel.