Verwijzing / Vergoeding / Tarieven

Op deze pagina vindt u informatie over vergoeding psychosomatische fysiotherapie, verwijzing psychosomatische fysiotherapie en tarieven voor psychosomatische fysiotherapie.

Verwijzing

U kunt zonder verwijzing van uw huisarts of specialist terecht voor een onderzoek en of behandeling psychosomatische fysiotherapie. Alle psychosomatische fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij Sens Gezondheidszorg® voldoen aan de eisen die gesteld worden door de zorgverzekeraar om in aanmerking te komen voor  DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie).

Vergoeding

  • Sens Gezondheidszorg®  heeft contracten met alle zorgverzekeraars en voldoen aan de door de zorgverzekeraars gestelde eisen om voor vergoeding van een behandeling psychosomatische fysiotherapie behandeling in aanmerking te komen.
  • De vergoeding van een behandeling psychosomatische fysiotherapie is volledig als u voldoende aanvullend verzekerd bent.
  • Indien u een aanvullend pakket heeft gaan behandelingen fysiotherapie niet van uw eigen risico af (Bron: www.zorgwijzer.nl). Als u aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen dus direct vergoed, vanaf de 1e behandeling, zonder extra kosten.
  • U krijgt geen vergoeding als u enkel een basispakket heeft, met uitzondering van kinderen tot 18 jaar.
  • Kinderen tot 18 jaar krijgen 18 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed.
  • Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico (Bron: www.zorgwijzer.nl).
  • Als u enkel een basispakket heeft, 18 jaar of ouder bent, en/of uw vergoeding voor psychosomatische fysiotherapie al verbruikt heeft (dit loopt per kalenderjaar), dan wordt de behandeling volledig aan u doorberekend. Voor de tarieven die dan gelden klik hier.
  • Omdat er altijd veel (wisselende) verschillen zijn per verzekeraar is het heel belangrijk dat u zelf nakijkt hoeveel behandelingen (of hoogte van het bedrag) u vergoed krijgt. Ook is het belangrijk bij te houden hoeveel behandelingen u reeds heeft gehad zodat u weet wanneer de zorgverzekeraar niet meer vergoed. Uiteraard kunt u bij uw psychosomatisch fysiotherapeut informeren hoeveel behandelingen u reeds gehad heeft.

Vergoedingen

Met behulp van de zorgwijzer kunt u per zorgverzekeraar het aantal vergoede behandelingen per polis inzien voor psychosomatische fysiotherapie (dit valt onder fysiotherapie).
Klik op de volgende link voor de vergoedingen per zorgverzekeraar:

Vergoedingen psychosomatische fysiotherapie

Tarieven

Als u enkel een basispakket heeft, 18 jaar of ouder bent, en/of uw vergoeding voor fysiotherapie/psychosomatische fysiotherapie al verbruikt heeft (dit loopt per kalenderjaar), dan wordt de behandeling volledig aan u doorberekend (bron: www.zorgwijzer.nl).

Het tarief voor een behandeling psychosomatische fysiotherapie (lang consult)              €82,00 euro (circa 60 min.)

Het tarief voor een behandeling psychosomatische fysiotherapie  (kort consult)              €44,00 euro (circa 30 min).

Een volledig overzicht van al onze tarieven vindt u onder de volgende link:

Tarieven

Afspraken die niet ten minste 24 uur van tevoren zijn afgemeld, worden in rekening gebracht. Voor afmelding van afspraken op een maandag kunt u ook in het weekeinde het antwoordapparaat inspreken tot uiterlijk 24 uur van tevoren.