Wat is manuele therapie?

Manuele therapie

Manuele therapie
Manuele therapie

Manuele therapie is een behandelvorm die zich kenmerkt door gespecialiseerd onderzoek en behandeling van de gewrichten van het lichaam. Bij veel technieken die uitgevoerd worden, word(t)(en) de hand(en) (=manus) gebruikt, vandaar de naam ‘manuele therapie’.

Wat is een manueel therapeut?
Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft hij extra kennis en kunde opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van de gewrichten in het lichaam en in het bijzonder de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut uitstekend in staat om de oorzaak van de klachten op te sporen en te behandelen. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct merkbaar. Er is dan een verbetering van de bewegingsvrijheid en / of een afname / verdwijning van de pijn waarneembaar.

Werkwijze
De manueel therapeut vertaalt de klachten van cliënten in stoornissen in de gewrichten, spieren en zenuw (neurogene) functies van het lichaam en gerelateerde beperkingen in de dagelijkse activiteiten. De manueel therapeut heeft een brede kijk op het functioneren van cliënten. Naast lichamelijke eigenschappen en functies houdt de therapeut ook rekening met andere factoren die de activiteiten en participatie van cliënten beperken. De manueel therapeut analyseert en interpreteert deze bevindingen in combinatie met persoonlijke en externe factoren. De manueel therapeut stelt aan de hand van een gezondheidsprofiel samen met de cliënt diverse behandel- en evaluatiedoelen op. Bij dit alles wordt gebruik gemaakt van specifieke manuele vaardigheden om stoornissen in de functies van gewrichten te diagnosticeren en te behandelen. Met als doel: de beweeglijkheid van de gewrichten te verbeteren zodat de functie van het gewricht hersteld kan worden. Hierdoor zal de houding en beweging van het lichaam direct kunnen verbeteren. Ook geeft de manueel therapeut houdings- en bewegingsadviezen die passend zijn voor uw situatie.
Naast het biomedische aspect is het van belang om het biopsychosociaal model in kaart te brengen, waarbij psychologische en sociale factoren mede bepalend kunnen zijn voor de ziekte en het genezingsproces. Vanuit hier kunnen de juiste instructies, adviezen en inzicht worden gegeven.

Binnen onze praktijk zijn er 2 vormen van manuele therapie aanwezig:

Meer informatie over deze twee stromingen vind u verder naar beneden in de onderstaande tekst.

Onderzoek

Het onderzoek heeft als doel de oorzaak van de klacht te vinden en dit te relateren aan de bewegingsstoornissen die gevonden zijn in de gewrichten. De manueel therapeut zal beginnen met een vraaggesprek en gaat daarna verder met het lichamelijk onderzoek.
Voor meer informatie klik op onderzoek manuele therapie.

Behandeling

Het doel van de behandeling manuele therapie, is het optimaliseren van de bewegingsvrijheid van de gewrichten. Door een verbetering van deze beweeglijkheid zullen de klachten direct kunnen verminderen of verdwijnen.
Voor meer informatie klik op behandeling manuele therapie.

Oorzaak van de klacht

De oorzaak van de klacht is doorgaans primair gelegen in de gewrichten van het lichaam. De gewrichten zullen aantoonbaar minder goed bewegen en dus voor een bewegingsbeperking en mogelijk pijn zorgen.

Voor meer informatie klik op klachten manuele therapie.

Manuele Therapie SOMT

Manuele therapie richt zich op het verbeteren van de bewegingsvrijheid, afname van pijn en het verbeteren van uw houding. De behandeling bestaat uit specifieke manuele technieken uitgevoerd door de manueel therapeut, het geven van adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen en oefeningen. De specifieke manuele technieken bestaan o.a. uit passieve mobilisaties waarbij er een rustige beweging van de gewrichten plaatsvindt, ingezet door de manueel therapeut. Ook maakt hij gebruik van manipulaties waarbij er vaak een hoorbare ‘klik’ te horen is, de inzet bestaat uit een korte, snelle gecontroleerde beweging. Deze behandelmethode is veilig, zeer effectief en het behandeleffect is direct merkbaar, in een afname van pijn en herstel van de bewegingsvrijheid. Daarnaast worden, indien nodig, ook de spieren behandeld.

Manuele Therapie volgens de Utrechtse School

Manuele therapie is een behandelmethode die direct aangrijpt op de gewrichten van ons lichaam. De grondlegger van deze therapie is de heer G. van der Bijl. Daarom wordt “Manuele Therapie volgens de Utrechtse School” ook wel “Methode van der Bijl” genoemd.  De behandeling is er op gericht om de beweeglijkheid van de gewrichten in het gehele lichaam zo optimaal mogelijk te krijgen. Met als doel: het verminderen of verhelpen van de pijnklachten of stijfheid en het optimaliseren van bewegingen tijdens uw dagelijkse activiteiten, zoals werk, sport en huishoudelijke taken.

Individualiteit
Ieder mens is herkenbaar aan zijn eigen bouw, zijn eigen houding en zijn eigen manier van bewegen. Iedereen ziet er anders uit dus zal ook iedereen anders bewegen.

Vorm en functie
Het bewegingsapparaat, waartoe alle gewrichten van het menselijk lichaam met hun kapsels, banden, botten, spieren en zenuwen behoren, is een eenheid en functioneert ook als zodanig. De vorm en de functie van die eenheid zijn sterk van elkaar afhankelijk. Zo bepaalt de vorm de functie en de functie de vorm.

Bewegingsvoorkeur
Deze individuele vorm en functie zijn gerelateerd aan de persoonlijke bewegingsvoorkeur.
U zult bijvoorbeeld bij het op de fiets stappen, uit gewoonte, met het linker- of rechter been eerst opstappen. U kunt ook opstappen met het been waarmee u doorgaans niet opstapt. Dit zal u echter veel meer moeite kosten. Zo zijn er talloze situaties waarin een bewegingsvoorkeur naar voren komt. Denk bijvoorbeeld aan het gooien van een bal, het vouwen van de armen en het klappen in de handen. Onze bewegingsvoorkeur is van invloed op alle bewegingen die we maken.

Asymmetrie
Uit deze bewegingsvoorkeur volgt dat er een voorkeur voor links of rechts zal zijn, dat wil zeggen dat met de linker lichaamshelft anders bewogen zal worden dan met de rechter lichaamshelft. Dit zal leiden tot een asymmetrisch gebruik van de linker- en rechter lichaamszijde, met de daarbij behorende asymmetrische vorm. Er zal dus sprake zijn van een ongelijke ontwikkeling van o.a. onze botten, gewrichten en spieren. Deze eigen, natuurlijke asymmetrie in vorm en functie is volstrekt normaal en in evenwicht met de bewegingsvoorkeur. Dit natuurlijke evenwicht is voor iedereen anders.

Verstoord evenwicht
Het natuurlijke evenwicht van het lichaam kan op vele manieren verstoord raken. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan door: een ongeluk (auto-ongeval, verzwikken van een enkel, val van de trap, etc.), door verandering van werkhouding, ongewone arbeid, knellende kleding en psychische factoren. Hierdoor kunnen allerlei klachten ontstaan. Het bewegingsapparaat functioneert dan niet meer optimaal, dus niet passend bij de vorm van het lichaam. De functie is hetgeen de manueel therapeut kan beïnvloeden en hier zal de behandeling dan ook op gericht zijn. Deze functiestoornissen kunnen op verschillende locaties aanwezig zijn. Om die reden wordt het lichaam in zijn totaliteit behandeld.

De grondlegger van Manuele therapie Utrecht: G. van der Bijl (1909 – 1977).

Grondlegger
De grondlegger van de Manuele Therapie is de heer G. van der Bijl, Manueel therapeut en Osteopaat (1909 – 1977). Daarom wordt “Manuele Therapie volgens de Utrechtse School” ook wel “Methode van der Bijl” genoemd. Centraal in de manuele therapie staat het optimaliseren van de gewrichtsbewegingen in het gehele lichaam. G. van der Bijl opende in 1964 de eerste opleiding voor Manuele Therapie in Nederland.