Verwijzing / Vergoeding / Tarieven

Op deze pagina vindt u informatie over manuele therapie: verwijzing, vergoeding en tarieven.

Verwijzing

U kunt zonder verwijzing van uw huisarts of specialist terecht voor een onderzoek en/of behandeling van uw manueel therapeut. Alle manueel therapeuten die bij Sens Gezondheidszorg® werkzaam zijn, voldoen aan de eisen die gesteld worden door de zorgverzekeraar om deel te nemen aan DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie).

Contractering

Sens Gezondheidszorg® heeft er voor gekozen een contract met bijna alle zorgverzekeraars in Nederland af te sluiten. Een overzicht van de zorgverzekeraars waar Sens Gezondheidszorg® wel/geen contract mee heeft afgesloten, vindt u hier. 

Vergoeding

Met behulp van de zorgwijzer kunt u per zorgverzekeraar het aantal vergoede behandelingen per polis inzien voor manuele therapie (dit valt onder fysiotherapie).

Vergoedingen Manuele Therapie
  • De vergoeding van een behandeling manuele therapie is volledig als u voldoende aanvullend verzekerd bent.
  • Indien u een aanvullend pakket heeft gaan behandelingen manuele therapie niet van uw eigen risico af  (Bron: www.zorgwijzer.nl). Als u aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen dus direct vergoed, vanaf de 1e behandeling, zonder extra kosten.
  • U krijgt geen vergoeding als u enkel een basispakket heeft.
  • Als Sens Gezondheidszorg® geen contract met uw zorgverzekeraar heeft of als u enkel een basispakket heeft en 18 jaar of ouder bent, en/of uw vergoeding voor fysiotherapie al verbruikt heeft (dit loopt per kalenderjaar), dan wordt de behandeling volledig aan u doorberekend. Voor de tarieven die dan gelden klik hier.
  • Daar er altijd vele (wisselende) verschillen zijn per verzekeraar is het zeer voornaam dat u zelf nakijkt hoeveel behandelingen (of hoogte van het bedrag) u vergoed krijgt. Tevens is het belangrijk bij te houden hoeveel behandelingen u reeds heeft gehad en u er dus weet van heeft, wanneer de zorgverzekeraar niet meer vergoed. Uiteraard kunt u bij uw manueel therapeut informeren hoeveel behandelingen u reeds gehad heeft.

Tarieven

Als Sens Gezondheidszorg® geen contract met uw zorgverzekeraar heeft of als u enkel een basispakket heeft en 18 jaar of ouder bent, en/of uw vergoeding voor fysiotherapie al verbruikt heeft (dit loopt per kalenderjaar), dan wordt de behandeling volledig aan u doorberekend. (Bron: www.zorgwijzer.nl).

Een volledig overzicht van al onze tarieven vindt u onder de volgende link:

Tarieven

AFMELDEN AFSPRAAK

Graag vragen wij u om bij verhindering tenminste 24 uur van te voren telefonisch of per e-mail de afspraak af te melden. Dan wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.