Onderzoek

Het onderzoek manuele therapie

Onderzoek manuele therapie
Onderzoek manuele therapie

Vraaggesprek

Het doel van ‘het onderzoek manuele therapie’ is de oorzaak van uw klachten op te sporen. Het onderzoek manuele therapie zal beginnen met een vraaggesprek waarin de manueel therapeut graag van u wil weten wat uw klachten op dit moment zijn, welke u in het verleden heeft gehad en wat er mogelijk al aan gedaan is. Ook is het van belang de uitslagen van aanvullend onderzoek zoals bloedonderzoek, MRI, kijkoperaties, e.d. aan uw manueel therapeut te vertellen.

Lichamelijk onderzoek

Na het vraaggesprek volgt het lichamelijk manuele therapie onderzoek. De manueel therapeut beoordeelt allereerst uw algemene beweeglijkheid en houding. Daarna gaat hij verder met het lokale onderzoek van de gewrichten. Daar de manueel therapeut gespecialiseerd is in het zeer nauwkeurig onderzoeken van de gewrichten, zal hij hierna een duidelijke oorzaak aan kunnen geven voor het bestaan van uw klachten. Hierbij zal hij de beweeglijkheid van het gehele lichaam in zijn onderzoek betrekken om onderliggende verbanden en oorzaken aan elkaar te koppelen. Er zal dus niet enkel lokaal onderzocht worden, omdat de oorzaak van de klacht vaak niet op de plaats te vinden is, waar de pijn zich bevindt.

Behandelvoorstel

Na het onderzoek vertelt de manueel therapeut wat zijn bevindingen zijn, wat de oorzaak is van de klachten en welke behandeling hij nodig acht. Als u akkoord gaat met het behandelvoorstel, zal met de behandeling manuele therapie gestart worden.