Verwijzing / Tarieven / Vergoeding

Verwijzing / vergoeding / tarieven

Op deze pagina vindt u informatie over vergoeding dry needling, verwijzing en tarieven.

Verwijzing

U kunt zonder verwijzing van uw huisarts of specialist terecht voor een onderzoek en/of behandeling dry needling. Alle fysio- en manueeltherapeuten die werkzaam zijn bij Sens Gezondheidszorg® voldoen aan de eisen die gesteld worden door de zorgverzekeraar om in aanmerking te komen voor  DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie).

Contractering

Sens Gezondheidszorg® heeft er voor gekozen een contract met bijna alle zorgverzekeraars in Nederland af te sluiten. Een overzicht van de zorgverzekeraars waar Sens Gezondheidszorg® wel/geen contract mee heeft afgesloten, vindt u hier. 

VERGOEDINGEN

Sens Gezondheidszorg® voldoet aan de door de zorgverzekeraars gestelde eisen om voor vergoeding van een behandeling fysiotherapie behandeling in aanmerking te komen.

  • Een behandeling dry needling valt onder de vergoeding van uw aanvullende verzekering.
  • De therapeuten die werkzaam zijn bij Sens Gezondheidszorg®, voldoen aan alle eisen die de zorgverzekeraar stelt, om in aanmerking te komen voor de vergoeding van een behandeling dry needling.
  • De vergoeding van een behandeling dry needling is volledig als u voldoende aanvullend verzekerd bent. Indien u een aanvullend pakket heeft gaan behandelingen dry needling niet van uw eigen risico af  (Bron: www.zorgwijzer.nl). Als u aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen dus direct vergoed, vanaf de 1e behandeling, zonder extra kosten.
  • U krijgt geen vergoeding als u enkel een basispakket heeft, met uitzondering van kinderen.
  • Kinderen (0-18 jaar) krijgen 9-18 behandelingen vanuit de basisverzekeringen vergoed, kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico (Bron: www.zorgwijzer.nl).
  • Alle fysiotherapeuten- en manueeltherapeuten die werkzaam zijn bij Sens Gezondheidszorg® hebben met alle zorgverzekeraars een contract en voldoen aan de door de zorgverzekeraars gestelde eisen om voor vergoeding van een behandeling in aanmerking te komen.
  • Als Sens Gezondheidszorg® geen contract met uw zorgverzekeraar heeft of als u enkel een basispakket heeft en 18 jaar of ouder bent, en/of uw vergoeding voor fysiotherapie al verbruikt heeft (dit loopt per kalenderjaar), dan wordt de behandeling volledig aan u doorberekend. Voor de tarieven die dan gelden klik hier.
  • Daar er altijd vele (wisselende) verschillen zijn per verzekeraar is het zeer voornaam dat u zelf nakijkt hoeveel behandelingen (of hoogte van het bedrag) u vergoed krijgt. Tevens is het belangrijk bij te houden hoeveel behandelingen u heeft gehad en u er dus weet van heeft, wanneer de verzekeraar niet meer vergoed. Uiteraard kunt u bij uw therapeut informeren hoeveel behandelingen u reeds gehad heeft.

Met behulp van de zorgwijzer kunt u per zorgverzekeraar het aantal vergoede behandelingen per polis inzien voor dry needling / fysiotherapie / manuele therapie.
Klik op de volgende link voor de vergoedingen per zorgverzekeraar:

Vergoedingen dry needling

Tarieven

Als Sens Gezondheidszorg® geen contract met uw zorgverzekeraar heeft of als u enkel een basispakket heeft en 18 jaar of ouder bent, en/of uw vergoeding voor fysiotherapie al verbruikt heeft (dit loopt per kalenderjaar), dan wordt de behandeling volledig aan u doorberekend. Voor de tarieven die dan gelden klik hier.

Een volledig overzicht van al onze tarieven vindt u onder de volgende link:

Tarievenlijst

AFMELDEN AFSPRAAK

Graag vragen wij u om bij verhindering tenminste 24 uur van te voren telefonisch of per e-mail de afspraak af te melden. Dan wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.