Onderzoek

Onderzoek dry needling

Onderzoek dry needling
Onderzoek dry needling

Vraaggesprek

De fysiotherapeut zal beginnen met een vraaggesprek om een beeld te krijgen van uw klachten van dit moment, maar ook in kaart te brengen wat eraan vooraf is gegaan. Hierbij kan het van belang zijn om nader overleg te hebben met de verwijzers als huisarts of specialist, maar dit zal altijd in overleg en met toestemming van u gebeuren.

Lichamelijk onderzoek

Na het vraaggesprek volgt het lichamelijk onderzoek. De fysiotherapeut beoordeelt allereerst uw houding en beweeglijkheid van omliggende spieren en gewrichten. Daarna gaat de fysiotherapeut verder met het lokale en regionaal onderzoeken van de triggerpoints.

Behandelvoorstel

Na het onderzoek vertelt de fysiotherapeut wat zijn bevindingen zijn en welke behandeling hij nodig acht. Als u akkoord gaat met het behandelvoorstel, zal met de behandeling voor dry needling gestart worden.