Behandeling

Behandeling dry needling

Behandeling dry needling
Behandeling dry needling

Nadat de therapeut de strakke band en het triggerpoint in de spier gelokaliseerd heeft, wordt het naaldje snel door de huid getikt. Dit is nagenoeg pijnloos. Daarna brengt de therapeut het naaldje door de spier naar het triggerpoint toe; dit is een niet pijnlijk, dof gevoel. Als de punt van het naaldje het triggerpoint bereikt, reageert de spier met een Local Twitch Response: een aantal spiervezels trekken kort en snel samen en laten dan weer los. Dit voelt als een elektrisch schokje. De therapeut beweegt het naaldje op en neer om zoveel mogelijk vezeltjes van het triggerpoint los te maken. Afhankelijk van de spier waarin het punt zich bevindt en het aantal triggerpoints in de spier, kunnen de twitches zeer hevig zijn. Ook kunt u de uitstralende pijn voelen die door het triggerpoint veroorzaakt wordt. Dry needling is dus geen pijnvrije behandelmethode.

Een ander fenomeen dat soms kan optreden tijdens de behandeling is een zogenaamde vegetatieve reactie: men wordt ineens zweterig of rillerig, misselijk of wat zweverig in het hoofd. Deze reactie is, hoewel onplezierig, van voorbijgaande aard. Omdat er een vegetatieve reactie kan optreden, zal er altijd in liggende houding behandeld worden.

Oefeningen in combinatie met dry needling

U krijgt vaak oefeningen en adviezen van uw therapeut mee om de verbeterde spierconditie te kunnen onderhouden.

Duur/frequentie van de behandeling

Behandeling dry needling
Behandeling dry needling (oefeningen)

De duur van de behandeling voor dry needling is 30 minuten. De frequentie van de behandeling ligt tussen 1x per week en 1x per maand.

Reacties na de behandeling

Vaak voelen de behandelde spieren zwaar en vermoeid aan maar dit is meestal van korte duur. Flinke ‘spierpijn’ is een veelvoorkomend fenomeen. Dit is volkomen normaal en verdwijnt vaak binnen een dag. Soms treedt wat algehele vermoeidheid op na een behandeling. Regelmatig ervaren patiënten een diepe slaap in de nacht na de behandeling.

Complicaties na de behandeling

Complicaties komen zelden voor. De volgende complicaties kunnen voorkomen en herstellen zich na enkele dagen vanzelf:
– een tijdelijke pijntoename door zenuwprikkeling in de huid of net onder de huid.
– bloeding/blauwe plek
– vegetatieve verschijnselen, zoals zweten of misselijkheid

De volgende complicaties komen zeer zelden voor:
– infecties: Sens Gezondheidszorg® hanteert steriele naalden. De naalden voldoen aan de hygiënische normwaarden en bewaartermijn. De naalden worden eenmalig gebruikt.
– pneumothorax (klaplong) of een ander orgaan wat aangeprikt wordt. De therapeuten van Sens Gezondheidszorg® hanteren procedures om dit risico tot een absoluut minimum te beperken. Tevens worden deze procedures onder begeleiding van vakdocenten geëvalueerd.