Wat is viscerale therapie?

Viscerale therapie

Wat is Viscerale therapie?
Wat is Viscerale therapie?

Viscerale therapie is een therapievorm die zich onder andere bezig houdt met de behandeling van de organen. ‘Visceraal’ betekent dan ook letterlijk ‘de ingewanden betreffend’. Je spreekt het uit als ‘visseraal’. Kenmerkend voor de viscerale therapie, is dat de mens beschouwd wordt als een eenheid. Een eenheid van alle lichamelijke structuren en processen die zich afspelen in het lijf. Zo kunnen bewegingsstoornissen in de spieren of gewrichten lijden tot pijn of bewegingsbeperking in armen, benen of in de rug. Maar wat vaak nog veel belangrijker blijkt te zijn, is de invloed van de bloedvaten, zenuwen, lymfe, organen en schedelbotten op het functioneren van het gehele lijf en het ontstaan van klachten. Vandaar dat de viscerale therapie ook de bewegelijkheid onderzoekt van deze belangrijke structuren.

Bindweefsel

De eerder genoemde structuren zijn allen nauw verbonden via bindweefsel waardoor ze elkaar direct kunnen beïnvloeden. Dit bindweefsel is een alles verbindend systeem en dus ook zeer belangrijke. De visceraal therapeut onderzoekt en behandelt uiteraard ook deze structuur. Dankzij deze nauwe verbondenheid is het lichaam in staat om allerlei complexe processen nauwkeurig af te stemmen zonder dat we daar weet van hebben. Voorbeelden hier van zijn: sporten, je ademhaling, je hartslag of je spijsvertering. We zullen ons hier pas bewust van worden als er klachten gaan ontstaan.

Holistisch

Buiten de behandeling van al deze structuren, heeft de visceraal therapeut ook aandacht voor de psycho-emotionele invloed op de klachten. Er zal altijd een wisselwerking aanwezig zijn tussen de lichamelijke en geestelijke processen die op dat moment bij iemand spelen of gespeeld hebben. Ook deze psycho-emotionele component zal de visceraal therapeut betrekken in zijn onderzoek en behandeling. Dit maakt dat de benaderingswijze van de visceraal therapeut altijd holistisch zal zijn; de mens wordt als een geheel beschouwd.

Onderzoek

De viscerale therapie is er op gericht om middels het onderzoek de oorzaak van de klacht te achterhalen. Door met nauwkeurige onderzoekstechnieken de beweeglijkheid van de verschillende structuren vast te stellen, kan de oorzaak van de aanwezige klachten achterhaald worden.
Voor meer informatie over het visceraal therapeutisch onderzoek, klik hieronder.

Onderzoek viscerale therapie

Behandeling

Tijdens de behandeling richt de visceraal therapeut zich op de oorzaak van de klacht, die hij in het onderzoek gevonden heeft. Deze oorzaak kan gelegen zijn in de vele verschillende structuren die zich in het lichaam bevinden. Met zachte gerichte handgrepen beweegt de visceraal therapeut de betreffende structuur, met als doel de beweeglijkheid te verbeteren.
Voor meer informatie over de visceraal therapeutische behandeling, klik hieronder.

Behandeling viscerale therapie

Oorzaak van de klacht

De oorzaak van de klacht is vaak gelegen op een andere plaats dan daar waar de pijn gevoeld wordt. Dit heeft onder andere te maken met de verbindingen van bloedvaten, zenuwen, organen en het bewegingsapparaat via bindweefsel. Via deze verbindingen kan er door bijvoorbeeld een verminderde beweeglijkheid van het bindweefsel rondom de lever, een bewegingsprobleem en pijn in de rechter schouder ontstaan.
Voor meer informatie over de oorzaak van visceraal-gerelateerde klachten en welke klachten viscerale therapie kan behandelen, klik hieronder.

Klachten viscerale therapie

Grondlegger viscerale therapie

Grondlegger van de viscerale therapie: Jean Pierre Barral

De grondlegger van de viscerale therapie is Jean-Pierre Barral, visceraal therapeut en osteopaat. In 1970 begon J.P. Barral in Frankrijk met het geven van cursussen viscerale mobilisaties. Hij heeft sindsdien vele toonaangevende boeken geschreven over dit onderwerp en zijn cursussen worden gevolgd door therapeuten over de hele wereld. Het Barral Instituut Nederland organiseert sinds 1996 cursussen Viscerale Therapie.