Onderzoek

Het kinderfysiotherapeutisch onderzoek

Onderzoek kinderfysiotherapie
Onderzoek kinderfysiotherapie

Vraaggesprek

Het kinderfysiotherapeutisch onderzoek begint met een vraaggesprek met u en /of uw kind  met als doel het inzichtelijk maken van de problemen en de bijbehorende hulpvraag. Over het algemeen zullen er vragen gesteld worden over de voorgeschiedenis, de ontwikkeling tot nu toe en ook de overige ontwikkelingsdomeinen zoals spel ontwikkeling, spraak-taal ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling komen aan bod.  De hulpvraag van u en uw kind is leidend voor het verdere onderzoek en de behandeling.

Onderzoek en motorische testen

Aan de hand van het vraaggesprek en de hulpvraag zullen motorische testen uitgevoerd worden om het motorische functioneren van het kind in kaart te brengen. Daarnaast zal gekeken worden naar het motorisch vaardigheidsniveau binnen de hulpvraag van uw kind en zal lichamelijk onderzoek worden verricht.

 

Onderzoek kinderfysiotherapie
Onderzoek kinderfysiotherapie

Behandelvoorstel

Nadat het onderzoek is afgerond zullen de bevindingen met u besproken worden en zal het behandelplan opgesteld worden.