Wat is oedeemtherapie?

Oedeemtherapie

Oedeemtherapie | Sens Gezondheidszorg
Oedeemtherapie | Sens Gezondheidszorg

Het menselijke lichaam bestaat voor ongeveer 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfebanen en hersenbanen. Processen die verlopen via dit vocht zorgen voor onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen en schadelijke stoffen (zoals bacteriën), maar ook het uitwisselen van stoffen (voor de opbouw en afbraak van cellen) en gassen (zoals zuurstof). Deze processen via het lichaamsvocht noemt men de waterhuishouding. Een goede waterhuishouding zorgt dat het lichaam in goede conditie verkeert. Het lymfestelsel (lymfebanen en knopen) zorgt voor deze voedende, zuiverende en drainerende werking. Lymfedrainage is dus een normale natuurlijke functie van ons lichaam.

Deze functie kan echter verstoord worden als gevolg van een ongeval, ziekte, operatie of stress. Met de manuele (met de handen) lymfe drainage kan dit proces geoptimaliseerd worden. Manuele lymfedrainage Vodder (in 1932 ontwikkeld door bioloog Hr. Vodder) is een heel lichte massage vorm die erop gericht is het lymfestelsel te stimuleren. Deze stimulatie zorgt ervoor dat teveel aan vocht (zowel zichtbaar als onzichtbaar oedeem) beter en/of sneller via de lymfebanen wordt afgevoerd. De massage is op het gehele lichaam toepasbaar met als doel de vochtdoorstroming te stimuleren en eventuele stagnaties op te heffen, de immuniteit (weerstand) te verhogen, de stress te verlagen en het hormonale stelsel te optimaliseren.
Om dit proces te stimuleren wordt de oedeemtherapie gecombineerd met fascie en bindweefsel technieken. De fascia is een bindweefsel dat als een dun web alle structuren van het lichaam omsluit. Al onze spieren, gewrichten, organen, bloedbanen en zenuwweefsel zijn doorweven en omgeven door fascie. Het verbindt alles aan elkaar en maakt het lichaam tot een samenhangend, functionerend geheel. Ten gevolge van een trauma, operatie bestraling of stress kan er lokaal een fibrose (verharding van het bindweefsel) ontstaan, waardoor vocht vastgehouden wordt, de bloedcirculatie en de afvoer van lymfevocht stagneert. Daarnaast kan er druk op een zenuw ontstaan waardoor er pijn ervaren wordt. Het aangedane gebied wordt hard, stug en minder flexibel, waardoor bewegingsbeperkingen ontstaan.
Met milde fascie technieken, ontwikkeld door o.a. Dr. Willie Fourie, worden onder andere verklevingen in fascielagen losgemaakt. Het gevolg is een betere doorbloeding, verbeterde afvoer van het lymfevocht, minder pijn en een verbeterde bewegingsvrijheid.
Regelmatig worden fascietechnieken gecombineerd met lymfedrainage om het vrijgekomen vocht af te voeren.

Onderzoek

De oedeemtherapeut beoordeelt allereerst uw houding en beweeglijkheid van omliggende spieren en gewrichten. Daarna gaat de therapeut verder met het lokale en regionaal onderzoeken van het lymfoedeem, en beoordeelt het eventuele operatiegebied en littekens. Klik hieronder voor meer informatie over het onderzoek oedeemtherapie.

Onderzoek oedeemtherapie

Behandeling

Oedeemtherapie heeft als doel het lymfesysteem te stimuleren middels lymfedraingage. Daarnaast kan de oedeemtherapeut ook fascietechnieken, lymfetaping, en /of zwachtelen toepassen. Dit alles om de lymfestroom stimuleren of te ondersteunen. Ook kan het nodig zijn een therapeutisch elastische kous aan te meten. Daarnaast zullen er adviezen en leefregels besproken worden om zo goed mogelijk in het dagelijks leven om te kunnen gaan  met de oedeemklachten. Eventueel zullen er aanvullend huiswerkoefeningen worden mee gegeven. Klik hieronder voor meer informatie over de behandeling oedeemtherapie.

Behandeling oedeemtherapie

Oorzaak van de klacht

De oorzaak van de klachten is gelegen in het niet goed afvoeren van vocht (oedeem) in het lichaam. De oorzaak hiervan kan een operatie zijn. In sommige gevallen kan het oedeem verholpen worden, bijvoorbeeld na een verstuiking wanneer operatie wanneer het lymfesysteem tijdelijk ondersteunt dient te worden. Echter in geval na een oncologische historie kan het  een zwakke plek blijven ten gevolge van een permanente beschadiging van het lymfesysteem bijvoorbeeld door een operatie,  bestraling, klierresectie (lymfeklier verwijdering). In dit geval kan er een vochtprobleem blijven bestaan door de verminderde afvoer capaciteit van het lymfestelsel waardoor behandeling nodig blijft. Klik hieronder voor meer informatie over klachten die behandeld worden door oedeemtherapie.

Klachten oedeemtherapie