Behandeling

Behandeling oedeem

Behandeling oedeem
Behandeling oedeem

Oedeemtherapie heeft als doel het lymfesysteem te stimuleren middels lymfedraingage. Daarnaast kan de oedeemtherapeut ook fascietechnieken, lymfetaping, en /of zwachtelen toepassen. Dit alles om de lymfestroom stimuleren of te ondersteunen. Ook kan het nodig zijn een therapeutisch elastische kous aan te meten, dit om het resultaat te behouden. Daarnaast zullen er adviezen en leefregels besproken worden om zo goed mogelijk in het dagelijks leven om te kunnen gaan met de oedeemklachten. Eventueel kunnen er aanvullend huiswerkoefeningen worden mee gegeven.

Fascietechnieken volgens W. Fourie
De fascia is een bindweefsel dat als een dun web alle structuren van het lichaam omsluit. Al onze spieren, gewrichten, organen, bloedbanen en zenuwweefsel zijn doorweven en omgeven door fascie. Het verbindt alles aan elkaar en maakt het lichaam tot een samenhangend, functionerend geheel. Ten gevolge van een trauma, operatie bestraling of stress kan er lokaal een fibrose (verharding van het bindweefsel) ontstaan, waardoor vocht vastgehouden wordt, de bloedcirculatie en de afvoer van lymfevocht stagneert. Daarnaast kan er druk op een zenuw ontstaan waardoor er pijn ervaren wordt. Het aangedane gebied wordt hard, stug en minder flexibel, waardoor bewegingsbeperkingen ontstaan.
Met milde fascie technieken, ontwikkeld door Dr. Willie Fourie, worden verklevingen in  fascielagen gemobiliseerd.Het gevolg is een betere doorbloeding, een verbeterde afvoer van het lymfevocht, minder pijn en een betere bewegingsvrijheid.

Regelmatig worden deze technieken gecombineerd met lymfedrainage om het vrijgekomen vocht af te voeren.

Lymfetaping is een speciale tape methode die toegepast wordt met een elastische tape. Deze wordt op de huid aangebracht, waarin lymfebanen zich bevinden.  Door de tape op een bepaalde wijze met rek aan te brengen, kunnen de lymfebanen geholpen worden om het overtollige vocht af te voeren. Deze tape werkt ook gunstig op het versoepelen van littekenweefsel en fibroses (verhardingen in het bindweefsel).

.

Soms is het nodig om het overtollige vocht af te voeren door druk van buiten af te geven middels een zwachtel. Dit is om het minimale volume te creëren waarna zo nodig een door  een eventuele therapeutisch elastische kous de situatie behouden blijft. Dit is enkel nodig wanneer de capaciteit van het lymfesysteem niet meer voldoende is.

Duur/frequentie van de behandeling

De duur van de behandeling voor oedeemtherapie ligt tussen 30- 45 minuten. De frequentie van de behandeling ligt tussen 2x per week en 1x per maand.

Reacties na de behandeling lymfoedeem

Het is mogelijk dat er reacties na de behandeling optreden. Het kan zijn dat u wat vermoeid bent, meer moet plassen en de darmen gestimuleerd worden. Dit zijn normale effecten van de behandeling die vanzelf weer overgaan. Daarnaast kan er een beurs gevoel optreden na de fascie en litteken behandeling, dit verdwijnt meestal weer in 2 dagen en is een normale reactie.