Behandeling

Het aanbrengen van de medical tape varieert van enkele minuten tot een kwartier. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid en complexiteit van de taping die nodig is. Voor het aanbrengen van de tape dient uw huid vetvrij te zijn. Ook krijgt u daarna uitleg over hoe u het beste om kan gaan met de tape, als deze is aangebracht. Denk daarbij aan hygiëne en hoe u om dient te gaan met mogelijke complicaties. Na enkele dagen tot twee weken wordt geëvalueerd wat het effect is geweest van de behandeling en dus ook van de taping. Daarna wordt in overleg met u besloten om de Medical tape wel of niet vaker toe te passen.