Behandeling hartritmestoornissen met osteopathie

Waarom osteopathie bij hartritmestoornissen?

Het hart is een spier die betrokken is bij bij de bloedsomloop. Bloed dat vanuit de longen komt en aangevuld is met zuurstof gaat vanuit het hart naar de rest van het lichaam. Daar verbruiken de lichaamscellen de zuurstof. Vanuit deze cellen gaat het bloed weer via het hart richting de longen. In de longen wordt het bloed aangevuld met zuurstof en gaat het weer terug naar het hart, van waaruit het bloed vervolgens naar de rest van het lichaam gaat. Daarnaast vervoert bloed ook voedingsstoffen en afvalstoffen.

Afhankelijk van hoeveel zuurstof we verbruiken en hoeveel afvalstoffen we produceren, gaan we sneller ademen en gaat het hart sneller of langzamer kloppen. We hebben meer zuurstof nodig en maken meer afvalstoffen als we ons inspannen, zoals bij wandelen, stofzuigen, hardlopen en andere sporten. Dat gebeurt ook als we het druk hebben of als we gestrest zijn. Als we ontspannen zijn of als we rustig slapen, dan zal het hart rustiger kloppen doordat we minder zuurstof verbruiken en minder afvalstoffen produceren. Het hart gaat dus mee in de behoeftes van ons lichaam.

Dit ritme van het hart wordt door ons zenuwstelsel aangestuurd. Er zijn zenuwen vanuit de wervelkolom die naar het hart verlopen en het hartritme doen versnellen en er zijn zenuwen vanuit de hersenstam die via de hals naar het hart gaan en het hartritme juist doen vertragen. Deze zenuwen moeten goed in balans zijn om precies te voldoen aan wat je lichaam nodig heeft. En juist in die balans kunnen verstoringen optreden: het hart klopt te snel of te krachtig terwijl je voor je gevoel gewoon rustig op de bank zit, je wordt duizelig als je te snel opstaat, etc.

Onderzoek osteopathie bij hartritmestoornissen

Een osteopaat zal in een uitgebreid vraaggesprek specifiek ingaan op de klachten. Daarbij wordt gekeken of de klachten ook door een (huis)arts beoordeeld moeten worden om onderliggende aandoeningen uit te sluiten. Daarnaast wordt gekeken hoe de algehele gezondheid is en of er naast de symptomen van het hart ook andere klachten zijn. We zien vaak dat mensen met hartritmestoornissen ook last hebben van verkrampte spieren in de nek en schouders of op de borstkas, een gespannen ademhaling of het gevoel hebben dat ze niet goed kunnen ontspannen.

Na het vraaggesprek wordt tijdens een lichamelijk onderzoek bekeken hoe de beweeglijkheid van de verschillende lichaamsweefsels is. Daarbij wordt specifiek onderzocht hoe de soepel de gebieden zijn die met de zenuwaansturing van het hart te maken hebben, zoals de nek, hals, de borstkas, de ribben en de bindweefselvliezen rondom de hartspier zelf. 1

Behandeling hartritmestoornissen met osteopathie

Behandeling hartritmestoornissen met osteopathie
Behandeling hartritmestoornissen met osteopathie

De osteopaat wil de bewegingsfunctie die verloren is gegaan herstellen. Daarmee wordt het evenwicht weer verbeterd tussen de zenuwen die het hart sneller doen kloppen en de zenuwen die het hart langzamer doen kloppen. 2,3,4 

Specifieke regionen die daarbij behandeld worden zijn de nek en hals, de borstkas en het gebied van het middenrif.

Op een rustige manier worden de weefsels met de handen ontspannen en losgemaakt. Daarnaast geeft de osteopaat ook adviezen en / of oefeningen mee voor thuis.

Binnen de praktijk van Sens Gezondheidszorg®  werken de osteopaten samen met onze craniosacraaltherapeut en met onze psychosomatische fysiotherapeuten. Zij kunnen naast de osteopathische behandeling meehelpen in het ontspannen en oplossen van eventuele belemmeringen hierbij.

WELKE KLACHTEN KAN EEN OSTEOPAAT BEHANDELEN?

Osteopathie kan bij hartritmestoornissen helpen om de volgende klachten te verbeteren:

Dat kunnen klachten zijn waarbij het hart te snel of te langzaam klopt, het gevoel dat het hart overslaat of juist een keer extra slaat, een onregelmatig ritme, duizeligheid, sportgerelateerde klachten zoals bv. bij racketsporten waarbij je de armen boven schouderhoogte houdt of volleybal, etc..

Als u klachten heeft die verband hebben met het hart of hartritme, dan is het belangrijk om uw huisarts te raadplegen. Deze kan namelijk onderliggende medische oorzaken uitsluiten. Mocht er op medisch vlak geen duidelijke oorzaak voor uw klachten gevonden worden, dan kan osteopathie zinvol zijn.

VERWIJZING/VERGOEDING/TARIEVEN

Voor een osteopathisch consult hebt u geen verwijzing van een huisarts nodig. Een behandeling bij een van onze geregistreerde osteopaten wordt door vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed uit het aanvullende pakket en valt niet onder het eigen risico.

Mocht u na het lezen van deze tekst vragen hebben of een van onze osteopaten willen spreken, dan horen wij dat graag!

OSTEOPAAT BIJ hartritmestoornissen

Kijk hier voor onze osteopaten: osteopathie bij hartritmestoornissen.


REFERENTIES

  1. Julian MR. Treatment of paroxysmal supraventricular tachycardia using instrument-assisted manipulation of the fourth rib: a 6-year case study. J Manipulative Physiol Ther. 2008 Jun;31(5):389-91. doi: 10.1016/j.jmpt.2008.04.004. PMID: 18558281.
  2. Dalgleish AS, Kania AM, Stauss HM, Jelen AZ. Occipitoatlantal decompression and noninvasive vagus nerve stimulation slow conduction velocity through the atrioventricular node in healthy participants. J Osteopath Med. 2021 Feb 18;121(4):349-359. doi: 10.1515/jom-2020-0213. PMID: 33694346.
  3. Tabina, Anastasia; Leleka, Ekaterina; Mazalskiy, Dr. Kirill (2018). Results of osteopathic treatment of patients with paroxysmal atrial fibrillation. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 22(4), 858–. doi:10.1016/j.jbmt.2018.09.036
  4. Ruffini N, D’Alessandro G, Mariani N, Pollastrelli A, Cardinali L, Cerritelli F. Variations of high frequency parameter of heart rate variability following osteopathic manipulative treatment in healthy subjects compared to control group and sham therapy: randomized controlled trial. Front Neurosci. 2015 Aug 4;9:272. doi: 10.3389/fnins.2015.00272. PMID: 26300719; PMCID: PMC4523739.