Behandeling van enkelvoudig trauma met EMDR

Waarom behandeling van enkelvoudig trauma met EMDR?

Enkelvoudig trauma is een nare gebeurtenis, zoals een ongeval, een overval of een gevaarlijke of vervelende situatie, die nog niet (helemaal) is verwerkt. Daarom zit er nog steeds een grote emotionele lading aan de herinnering van de gebeurtenis of aan situaties die daaraan doen denken. Dit kan verschillende klachten geven zoals slapeloosheid, angstklachten of het steeds terugkeren van nare herinneringen.

EMDR is op dit moment een van de meest effectieve methoden om de klachten die zijn ontstaan na een nare gebeurtenis, te verminderen of zelfs te laten verdwijnen. EMDR zorgt ervoor dat de herinneringen alsnog worden verwerkt. Zo kunnen de klachten die in stand worden gehouden door deze onverwerkte herinneringen, verdwijnen. EMDR kan heel effectief zijn, zelfs als de klachten al jaren bestaan.

WAt is EMDR?

EMDR werd in 1989 door Francine Shapiro ontdekt. EMDR staat voor “Eye Movement Desensitisation and Reprocessing”. Letterlijk vertaald betekent dit: “door oogbewegingen minder heftig maken en alsnog verwerken”. Het is een behandelmethode die kan helpen om een verstoorde verwerking van een nare gebeurtenis alsnog op gang te brengen, zodat de klachten die zijn ontstaan na de nare gebeurtenis, kunnen verdwijnen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR heel effectief is.

Als een nare gebeurtenis niet goed verwerkt is, kun je ongewenst overvallen worden door gevoelens en herinneringen (vaak beelden) aan die gebeurtenis. Of je kunt uit balans gebracht worden door bepaalde situaties die aan die gebeurtenis doen denken, of door onschuldige prikkels zoals geluiden of geuren.

EMDR is een techniek waarbij je door middel van oogbewegingen (of andere prikkels, zoals afwisselend geluid, of tikjes op de knieën), tegelijkertijd bezig bent in het verleden en in het heden. Door het afwisselend links en rechts stimuleren van het brein, wordt het eigen verwerkingsmechanisme op gang gebracht. Daardoor kan een nare gebeurtenis alsnog worden verwerkt, waardoor de klachten verdwijnen. EMDR kan ook helpen bij bepaalde angststoornissen, zoals een fobie.

Mogelijke klachten na Enkelvoudig Trauma

Een onverwerkte nare gebeurtenis blijft als het ware in het werkgeheugen van het brein hangen. Hoewel de gebeurtenis al lang voorbij is, blijft het brein ermee bezig. Er zit nog steeds een grote emotionele lading vast aan de herinnering van de gebeurtenis. Dit kan verschillende klachten geven:

 • Slecht slapen
 • Nachtmerries
 • Steeds terugkerende nare herinneringen, gepaard met heftige emoties
 • Herbelevingen (het gevoel dat het steeds opnieuw gebeurt)
 • Van slag raken bij bepaalde geuren, geluiden of dingen die je ziet
 • Vermijden van dingen die met de gebeurtenis te maken hebben
 • Iets niet meer durven wat je vroeger wel deed
 • Moeite met concentreren of vergeetachtigheid
 • Sneller geïrriteerd of kort lontje
 • Niet meer tegen drukte, herrie en/of licht kunnen
 • Voortdurende lichamelijke spanningen
 • Emotionele labiliteit
 • Piekeren
 • Te alert zijn
 • Angsten en fobieën:
  • Straatvrees
  • Angst voor autorijden na een ongeval
  • Niet meer naar je werk durven, na een angstige situatie
  • Je niet meer veilig voelen

Wanneer een gebeurtenis is verwerkt, dan wordt de herinnering vanuit het emotionele werkgeheugen overgebracht en opgeslagen in het “archief”. We herinneren ons de gebeurtenis nog wel, maar er zit geen emotionele lading meer aan vast. Het is gewoon een feitelijke herinnering.

Behandeling van enkelvoudig trauma met EMDR bij Sens Sezondheidszorg?

Wanneer u last heeft van klachten, dan wilt u daar het liefst zo snel mogelijk van af. Bij Sens Gezondheidszorg® is er geen, of slechts een korte wachtlijst voor de behandeling met EMDR.

Bij Sens Gezondheidszorg® wordt een EMDR-behandeling niet afgebroken “omdat het tijd is”, maar duurt de afspraak zo lang als dat nodig is. Zolang de spanning bij de herinnering nog verder daalt, gaat de behandeling door. Zo wordt de herinnering het snelst alsnog verwerkt. Door deze manier van werken, zijn er minder behandelingen nodig en bent u sneller van uw klachten af.

Omdat de therapeut die EMDR geeft, ook fysiotherapeut en psychosomatisch fysiotherapeut is, wordt er bij Sens Gezondheidszorg® breed gekeken naar uw klacht. Als er, naast EMDR, andere behandelvormen nuttig kunnen zijn, dan is dit heel gemakkelijk te combineren. Door de samenwerking met verschillende collega’s, kunnen aanvullende behandelingen zoals ontspanningsoefeningen, manuele therapie of osteopathie, gemakkelijk ingepland worden.

INTAKE, ONDERZOEK en behandeling van enkelvoudig trauma met EMDR

Bij een eerste afspraak (intake) wordt uitgebreid in kaart gebracht wat de klachten zijn en welke factoren de klachten mogelijk in stand houden. Daarnaast wordt bekeken hoe de klachten het dagelijks leven beïnvloeden. Samen met u kijken we of EMDR inderdaad de meest passende behandeling is om de klachten te verminderen of te laten verdwijnen.

Als EMDR inderdaad een goede behandeling kan zijn, dan gaan we op zoek naar de herinneringen die met hun emotionele lading de klachten in stand houden. Met deze herinneringen gaan we in de vervolgafspraak aan de slag. U krijgt tijdens de intake al uitleg over EMDR en u maakt kennis met de verschillende vormen van stimulatie die tijdens de behandeling kunnen worden gegeven. Zo weet u wat u kunt verwachten en kunnen we de tweede afspraak met meteen met de EMDR-behandeling beginnen.

Bij EMDR is het belangrijk om door te gaan tot de emotionele lading zoveel mogelijk is gezakt en de herinnering meer neutraal is geworden. Daarom is het vooraf moeilijk te zeggen hoelang een afspraak duurt. De intake duurt ongeveer een uur. De gemiddelde behandelduur voor de eerste afspraak ná de intake is ongeveer 1 uur en 15 minuten. De behandeling kan ook langer duren, tot ca. 2 uur. De vervolgbehandelingen daarna, duren gemiddeld een uur. Bij enkelvoudig trauma zijn er vaak maar 2 of 3 behandelingen nodig (na de intake), om de klachten voor het grootste deel of helemaal te laten verdwijnen.

Bij de intake kan blijken dat, als aanvulling op EMDR, andere behandelvormen nuttig kunnen zijn. We bespreken samen de mogelijkheden, zodat u zo zich zo snel mogelijk weer beter voelt.

VOOR WELKE KLACHTEN ZOEKt u CONTACT?

U kunt contact opnemen voor alle klachten die zijn ontstaan als gevolg van een nare gebeurtenis. Hierboven, onder het kopje over ‘enkelvoudig trauma’, zijn een aantal mogelijke klachten genoemd. Mocht uw klacht er niet bij staan, neem dan contact op met een psychosomatische fysiotherapeut van Sens Gezondheidszorg®. Deze kan u informeren over de mogelijke behandeling van uw klacht(en).

Voor het effectief kunnen toepassen van EMDR is het belangrijk dat de klachten zijn ontstaan ná een nare gebeurtenis. Daarom behandelen we bij Sens Gezondheidszorg® alleen mensen met EMDR die voorheen goed functioneerden (en dat hopelijk nog steeds doen, ondanks de klachten), maar die door een nare gebeurtenis uit balans zijn geraakt.

Bij andere oorzaken van de klachten is EMDR mogelijk niet de meest passende behandeling. Dan kan psychosomatische fysiotherapie mogelijk helpen om de balans weer te herstellen met behulp van andere behandelvormen. Ook hiervoor kunt u bij Sens Gezondheidszorg® terecht.

Bij uitgebreide psychische problemen, bent u beter op uw plek bij een psycholoog en/of psychiater. Ook dan kan psychosomatische fysiotherapie heel zinvol zijn als aanvullende behandeling, met bijvoorbeeld ontspanningsoefeningen, mindfulness, oefeningen om je meer bewust te worden van je lichamelijke signalen, of door meer in beweging te komen. Vaak levert een combinatie van behandelingen vanuit verschillende invalshoeken, het beste resultaat op.

Wanneer u vragen heeft of de behandeling met EMDR voor uw klachten geschikt zou kunnen zijn, kunt u contact opnemen met Madhu Zeeuwen: madhu@sensgezondheidszorg.nl.

VERWIJZING/VERGOEDING/TARIEVEN bij behandeling enkelvoudig trauma met EMDR

Bij Sens Gezondheidszorg® is EMDR een aparte behandelvorm die niet onder psychosomatische fysiotherapie valt. De kosten komen daarom voor eigen rekening (zie onze Tarieven). Er is geen verwijzing nodig voor de behandeling.

Psychosomatisch fysiotherapeut werkend met EMDR

Madhu Zeeuwen
EMDR-practitioner, Psychosomatisch fysiotherapeut MSc, Algemeen fysiotherapeut.