Behandeling positieduizeligheid (BPPD) met fysiotherapie

Waarom fysiotherapie/manuele therapie bij positieduizeligheid?

Duizeligheid komt veel voor ongeveer 20-30% van de mensen heeft hier wel eens last van en zelfs ongeveer 50% van de mensen van 85 jaar en ouder.
De meest voorkomende reden van duizeligheid is de BPPD, Benigne Paroxysmale Positieduizeligheid.
Deze duizeligheid wordt veroorzaakt door uw evenwichtsorgaan. Een orgaan dat beïnvloed kan worden door de fysiotherapeut/manueel therapeut.

Wat zijn uw klachten bij positieduizeligheid (BPPD)?

  • Duizelig bij bewegingen van het hoofd. Denk daarbij aan voorover bukken, omkijken of draaien in bed.
  • Kort durende, maar heftige duizelingen.
  • Bij hevige klachten kan het voorkomen dat u moet braken of niet op uw benen kan blijven staan.

Wat is positieduizeligheid (BPPD)?

In uw oor zit het evenwichtsorgaan. Het evenwichtsorgaan bestaat uit 3 cirkelvormige buisjes. Deze buisjes functioneren als een waterpas in uw hoofd. Er zit een vloeistof in deze buisjes waardoor u weet wat de positie van uw hoofd is in de ruimte. Deze vloeistof beweegt mee als u beweegt.

In dit proces gaat het niet helemaal goed met de beweging van het vocht in de 3 buisjes. De wetenschap is er nog niet helemaal uit wat er precies mis gaat. Maar het lijkt erop dat er gruis ontstaat in de buisjes, waardoor de vloeistoffen niet helemaal meer vrij kunnen bewegen in de buisjes en hierdoor het evenwichtsgevoel negatief beïnvloed worden. De waterpas werkt niet meer perfect en daardoor weet uw hoofd niet meer goed hoe het zich in de ruimte beweegt met duizelingen tot gevolg.

De duizeligheden kunnen heel heftig zijn en zomaar ineens beginnen. Dit kan betekenen dat u van het ene op het andere moment niet meer zelfstandig uit bed en van de trap af kunt komen. Wanneer u uw hoofd weer stil houd en rustig afwacht zal deze duizeligheid zich met ongeveer een minuut zich herstellen.

Onderzoek van positieduizeligheid door de fysiotherapeut/manueel therapeut

De therapeut zal beginnen met het vraaggesprek (anamnese) daarin zal hij/zij willen weten sinds wanneer u deze klachten ervaart, wat de klachten beter en slechter maken en of de klachten zijn verergerd of verbeterd sinds het begin dat u de klachten ervaart.

Daarna zal de therapeut u gaan onderzoeken. Afhankelijk van de informatie die u in de anamnese hebt gegeven zal in het onderzoek gekeken gaan worden naar uw nek en bewegen van uw hoofd, uw kaak gewricht en de wervelkolom tussen uw schouderbladen.

Behandeling positieduizeligheid (BPPD) met fysiotherapie/manuele therapie

Er zijn meerdere oorzaken waarom u duizelig kan zijn. Uit het onderzoek zal blijken wat de oorzaak is en of de fysiotherapeut/manueel therapeut uw klachten kan behandelen.

Wanneer uit onderzoek blijkt dat u BPPD heeft is de meest voorkomende behandeling de Epley manoeuvre. Bij deze manoeuvre beweegt de fysiotherapeut samen met u uw hoofd in verschillende posities zodat de vloeistof goed door uw evenwichtsorgaan beweegt zodat het gruis weer goed verdeeld zal worden door de verschillende buisjes.

Behandeling positieduizeligheid (BPPD) met fysiotherapie
Behandeling positieduizeligheid (BPPD) met fysiotherapie

Mocht uw duizeligheid toch door iets anders ontstaan of is de Epley manoeuvre niet de beste oplossing omdat uw klachten net in een ander deel van uw evenwichtsorgaan ontstaan zijn er nog een aantal andere behandelmogelijkheden.

 

Behandelingen waar u dan aan mag denken zijn:

  • Behandeling van nek, schouders en/of bovenrug
  • Een van de andere manoeuvres (de Gufoni- of Lempert manoeuvre)
  • Osteopathie
  • Psychosomatische fysiotherapie
  • Craniosacraaltherapie

VERWIJZING/VERGOEDING/TARIEVEN BIJ POSITIEDUIZELIGHEID

U kunt zonder verwijzing van uw huisarts of specialist terecht voor een onderzoek en/of behandeling fysiotherapie of manueel therapie. Een behandeling bij een van onze geregistreerde fysiotherapeuten wordt door alle Nederlandse zorgverzekeraars geheel vergoed uit het aanvullende pakket en valt niet onder het eigen risico.

Fysiotherapeuten en manueeltherapeuten bij positieduizeligheid

Kijk hier voor onze manueelherapeuten: positieduizeligheid.

Kijk hier voor onze fysiotherapeuten: positieduizeligheid.

referenties

https://www.kngf2.nl/kennisplatform/externe-richtlijnen/richtlijnen-musculoskeletaal/musculoskeletaal/bppd

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/benigne_paroxysmale_positieduizeligheid_bppd/behandeling_van_bppd/repositiemanoeuvres_als_behandeling_bppd.html