Red de vrije artsenkeuze

Red de vrije artsenkeuze! (Bron: VVAA)

De vrije artsenkeuze is straks van de baan. Tenminste, als het aan de minister en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ligt. Want dan beslist niet langer de patiënt welke zorgverlener of instelling hij of zij bezoekt, maar de zorgverzekeraar.Afzien van fundamenteel recht niet op basis van ‘lokkertje’ van € 100,-
De NZa stelt in haar advies aan de minister dat de afschaffing van de vrije artsenkeuze voor verzekerden een financieel voordeel van € 100,- per jaar oplevert. De NZa onderbouwt dat overigens verder niet.Iedere patiënt moet te allen tijde zelf zijn of haar zorgverlener kunnen kiezen. Daarom roepen we de leden van de Tweede Kamer op tegen het voorstel te stemmen. En u ook. Het is onze overtuiging dat mensen niet zomaar – ook niet op basis van een ‘lokkertje’ van 100 euro – willen afzien van het recht om een eigen (huis)arts, tandarts, psycholoog of fysiotherapeut te kiezen.Gevolgen voor patiënten
Het voorstel heeft grote consequenties voor patiënten. Denkt u bijvoorbeeld aan chronische patiënten die van de zorgverzekeraar ineens moeten switchen van zorgverlener of -instelling, en hun contacten met vertrouwde verpleegkundigen en artsen kwijtraken. Of aan patiënten die rondom de jaarwisseling van het ene ziekenhuis naar het andere moeten verhuizen, omdat de zorgverzekeraar het ene ziekenhuis niet meer contracteert.Het voorstel heeft ook gevolgen voor de relatie tussen de zorgverlener en de patiënten. VvAA is van mening dat deze vertrouwensrelatie niet nodeloos onder druk mag worden gezet. Daarnaast zijn wij van mening dat de keuze voor een zorgverlener niet mag afhangen van de eerdere keuze voor een verzekeringsvorm. Tenslotte mag het niet zo zijn dat de zorgverzekeraars voor Nederlandse burgers bepalen door wie en waar zij behandeld worden.Steun de vrije artsenkeuze!
VvAA wil voorkomen dat de patiënt straks niets meer te kiezen heeft en dat de relatie tussen arts en patiënt onder druk komt te staan. Het feit dat dit voorstel zo snel mogelijk door de Kamer geloodst lijkt te gaan worden, verontrust VvAA dan ook ten zeerste. In een brief roepen we de Tweede Kamer op te voorkomen dat een fundamenteel recht van de Nederlandse burger wordt aangetast. We vragen u hetzelfde te doen en uw patiënten te mobiliseren.Teken via onderstaande link de petitie.

Petitie

Terug