NEDERLAND POSITIEF OVER OSTEOPATHIE

ONDERZOEK CBS: NEDERLAND POSITIEF OVER OSTEOPATHIE

Utrecht, 21 juni 2019

Bijna een kwart van de volwassen Nederlanders hecht even veel waarde aan de complementaire als de reguliere zorg. Meest bezochte specialismen in deze complementaire zorg zijn de osteopaat, chiropractor en acupuncturist, zo valt in een artikel deze week van de Volkskrant te lezen, dat put uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. “Onze plek in deze top-drie is een belangrijk signaal dat we in toenemende mate worden herkend en erkend in Nederland,” aldus Mendel Blokland, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO).

Blokland is zeer verheugd over dit onderzoeksresultaat. “Dagelijks werken we hard om de drempel voor de osteopaat zo laag mogelijk te maken. We investeren in onderwijs, kwaliteitssystemen en in zo veel mogelijk wetenschappelijke onderbouwing. Contacten met andere medische beroepsgroepen en universiteiten worden steeds intensiever. Via onze leden horen we al vaak dat de wachtkamers vol zitten. Dit wordt nu bevestigd in dit onderzoek, dat in de Volkskrant is gepubliceerd.”

Wereldwijde status
Volgens Blokland is het vak osteopathie wereldwijd niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. In veel landen is osteopathie erkend en maken opleidingen deel uit van het reguliere hoger onderwijs. Osteopathie heeft nog niet overal een gereguleerde status verworven, maar dat gebeurt steeds meer, ook in Europa. Daarnaast wijst Blokland op de voortdurend stijgende zorgkosten. Via osteopathie kan juist soms dure medicatie worden voorkomen of verminderd, net als verdere kostbare medische interventie. “Osteopathie vult een leemte binnen de manuele geneeskunde en gezondheidszorg en kan een belangrijke rol spelen bij complexe functionele klachten door een niet-medicamenteuze oplossing te bieden. In veel gevallen lukt het ons om langdurige, onbegrepen klachten te verlichten of zelfs helemaal te verhelpen.”

Wat is osteopathie?
Bij osteopathie wordt er gekeken naar het lichaam als een geheel. De osteopaat is dankzij uitgebreide wetenschappelijke en medische kennis opgeleid om verbanden te leggen tussen verschillende klachten. Een osteopaat werkt met zijn handen en zal door middel van lichamelijk onderzoek vaststellen waar het probleem zit. Dankzij veel persoonlijke aandacht voor de unieke situatie van ieder mens is osteopathie geschikt voor alle leeftijden.

Noot voor de pers:
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Mendel Blokland, voorzitter NVO: E: mblokland@osteopathie-nvo.nl, M: 0651184111

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/meerderheid-nederlanders-wil-alternatieve-zorg-in-basispakket~b086b04d/

Terug