Algemene Verordening Gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat verandert er door de AVG?

De AVG zorgt onder meer voor:

Wat verandert er voor u?

Door de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid.

Privacyverklaring

De afgelopen periode is er bij Sens Gezondheidszorg® hard achter de schermen gewerkt om aan alle eisen en verantwoordelijkheden van de AVG te voldoen. Naast de implementatie van aanvullende technische maatregelen om de veiligheid van uw gegevens verder te waarborgen in de toekomst, hebben we onze privacyverklaring verder aangescherpt. Deze vindt u hier. Hierin staat precies beschreven welke gegevens wij van u verwerken, met welk doel en hoe lang wij deze bewaren alsmede welke rechten u hebt met betrekking tot inzage, aanpassing of verwijdering van uw gegevens.

 

Team Sens Gezondheidszorg®

Terug