Stijn Bekkers

Manueel therapeut, Visceraal therapeut, Kinder-manueeltherapeut

Mijn naam is Stijn Bekkers, ik ben in 1999 afgestudeerd als fysiotherapeut. Achtereenvolgens heb ik de opleiding Manuele therapie volgens de Utrechtse school (methode van der Bijl) afgerond. Hierna heb ik de opleiding Viscerale therapie afgerond en meerdere modules Craniosacraal therapie, aan het Upledger / Barral Instituut.
Tevens ben ik als docent verbonden geweest aan het Barral Instituut.

Mijn onderzoek, behandeling en benaderingswijze, bestaan uit een combinatie van de theoretische en praktische vaardigheden die ik heb opgedaan tijdens de eerder genoemde opleidingen en de jaren werkzaam als therapeut in verschillende praktijken en in het Revalidatiecentrum Breda.

Ik richt mij tijdens het onderzoek en de behandeling op de structuur die de betreffende persoon op dat moment het meeste uit balans brengt en de voor hem/haar storende klachten veroorzaakt. Tevens richt ik me op mogelijke, emotionele stoornissen die bewust of onbewust aan de klacht(-en) ten grondslag liggen.

Ik behandel baby’s, kinderen, volwassenen en (top-)sporters.

Tilburg: 013-5427431