Stijn Bekkers

Manueel therapeut, Visceraal therapeut, Kinder-manueeltherapeut, Fysiotherapeut

Mijn naam is Stijn Bekkers, ik ben in 1999 afgestudeerd als fysiotherapeut. Achtereenvolgens heb ik de opleiding Manuele therapie volgens de Utrechtse school (methode van der Bijl) afgerond. Hierna heb ik de opleiding Viscerale therapie afgerond en meerdere modules Craniosacraal therapie gevolgd, aan respectievelijk het Barral Instituut en het Upledger Instituut. Een onderdeel van deze opleiding bestond uit: ‘Viscerale therapie bij baby’s en kinderen’. Mede daardoor dat ik ook baby’s en kinderen behandel.

Ik ben meerdere jaren als docent verbonden geweest aan het Barral instituut.
Tevens heb ik kortdurend les gegeven aan de MOG (Modulaire Opleiding Geriatrie) gericht op schouderproblematiek.

Mijn onderzoek, behandeling en benaderingswijze bestaan uit een combinatie van de theoretische en praktische vaardigheden die ik heb opgedaan tijdens de eerder genoemde opleidingen en de jaren werkzaam als therapeut in verschillende praktijken en in het Revalidatiecentrum Breda.

Ik richt mij tijdens het onderzoek en de behandeling op de structuur die oorzakelijk is voor de aanwezige klachten. Deze klachten kunnen sinds kort aanwezig zijn of al jaren bestaan. Ik ga er van uit dat als er meer ruimte, meer beweeglijkheid in het lichaam gecreëerd kan worden, het lichaam zelf zal kunnen kunnen herstellen, ongeacht de duur van de klacht. De oorzaak en dus ook de oplossing, kan gelegen zijn in elke willekeurige structuur van het lichaam. Door al deze structuren als eenheid te beschouwen (holisme) en de samenwerking van al deze structuren te evalueren, kan de oorzaak achterhaald worden.

Buiten de lichamelijk stoornissen richt ik me ook op de mogelijke psycho-emotionele stoornissen die bewust of onbewust aan de klacht(-en) ten grondslag liggen, indien dit gewenst is. Verdere verdieping, hulp en inzicht in deze stoornissen en processen is ook mogelijk.

Ik behandel baby’s, kinderen, volwassenen en (top-)sporters /-dansers /-musici.

Tilburg: 013-5427431