Stijn Bekkers

Manueel therapeut, Visceraal therapeut, Kinder-manueeltherapeut, Fysiotherapeut

Mijn naam is Stijn Bekkers, ik ben in 1999 afgestudeerd als fysiotherapeut. Achtereenvolgens heb ik de opleiding Manuele therapie volgens de Utrechtse school (methode van der Bijl) afgerond. Hierna heb ik de opleiding Viscerale therapie afgerond en bijna alle modules Craniosacraal therapie gevolgd, aan respectievelijk het Barral Instituut en het Upledger Instituut. Een onderdeel van deze opleiding bestond uit: Viscerale therapie bij baby’s en kinderen. Ook heb ik de cursus Kinder-Manueel therapie gevolgd, vanuit deze verrijkende achtergrond behandel ik al vele jaren met veel plezier baby’s en kinderen.

Ik ben meerdere jaren als docent verbonden geweest aan het Barral instituut.
Tevens heb ik enige tijd les gegeven aan de MOG (Modulaire Opleiding Geriatrie) gericht op schouderproblematiek.

Mijn onderzoek, behandeling en benaderingswijze bestaan uit een combinatie van de theoretische en praktische vaardigheden die ik heb opgedaan tijdens de eerder genoemde opleidingen en de jaren werkzaam als therapeut in verschillende praktijken en in het Revalidatiecentrum Breda.

Ik richt mij tijdens het onderzoek en de behandeling op de structuur die oorzakelijk is voor de aanwezige klachten. Deze klachten kunnen sinds kort aanwezig zijn of al jaren bestaan. Ik ga er van uit dat als er meer ruimte en meer beweeglijkheid in het lichaam gecreëerd kan worden, het lichaam zelf zal kunnen kunnen herstellen ongeacht de duur van de klacht. De oorzaak en dus ook de oplossing, kan gelegen zijn in elke willekeurige structuur van het lichaam. Door al deze structuren als eenheid te beschouwen (holisme) en de samenwerking van al deze structuren te evalueren, kan de oorzaak achterhaald worden. Middels specifieke, gedoseerde en rustige technieken zal ik het lichaam behandelen zodat er voldoende ruimte ontstaat en het lichaam zichzelf kan genezen.

Indien het gewenst is, richt ik me buiten de lichamelijke stoornissen ook op de psycho-emotionele stoornissen die bewust of onbewust aan de klacht(en) ten grondslag liggen. Vanuit een ander perspectief zal er meer inzicht en bewustwording verkregen kunnen worden in de relatie tussen je eigen interne processen en de externe prikkels. Vanuit dit kader kan er verdere gevoelsmatige verdieping, kennis en handvatten gecreëerd worden waardoor je zelfinzicht en zelfredzaamheid ontwikkelen. Dit maakt dat je meer zeggenschap krijgt over je eigen interne processen en je eigen leven, wat zal leiden tot meer blijheid en geluk.

Ik behandel baby’s, kinderen, volwassenen en (top)sporters /-dansers /-musici.

Ik ben werkzaam op locatie Tilburg.
Te bereiken op 013-5427431