Behandeling voorkeurshouding met kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie bij voorkeurshouding

Wat is een voorkeurshouding?

Men spreekt van een voorkeurshouding, als een baby tenminste driekwart van de tijd naar één kant kijkt of gedraaid ligt (midden, links of rechts)¹. Actief 180 graden draaien van het hoofd van links naar rechts is doorgaans niet mogelijk, passief is vaak wel mogelijk, maar regelmatig is de beweging beperkt.¹ Als gevolg van het langdurig op het achterhoofd of op de zijkant van het hoofd liggen, kan een afplatting van de zijkant van het hoofdje, of het achterhoofd ontstaan.

Onderzoek kinderfysiotherapeut bij voorkeurshouding

Onderzoek en behandeling van uw baby vindt altijd plaats in de thuissituatie. Wanneer we bij u thuis komen, starten we met een vraaggesprek waarin we meer willen weten over onder andere:
– verloop van de zwangerschap en eventuele complicaties
– bevalling
– hoe was de start van uw baby?
– wanneer viel de voorkeurshouding voor het eerst op?
– wat heeft u tot nu toe zelf ondernomen om de voorkeurshouding te doorbreken?
– hoe verloopt de ontwikkeling van uw baby tot nu toe?

Vervolgens zullen we uw baby onderzoeken. In dit lichamelijke onderzoek kijken we onder anderen naar de beweeglijkheid van de nek, zowel actief (door uw baby zelf) als passief (door de therapeut). Daarnaast bekijken we de wervelkolom, de heupen en beoordelen we de mogelijk aanwezige afplatting van het hoofdje. Indien nodig doen we een meting van de mate van afplatting (plagiocephalometrie). Ook kijken we naar de motorische ontwikkeling van uw baby en eventuele aanwezige links- rechts verschillen.

Behandeling voorkeurshouding met kinderfysiotherapie

Behandeling voorkeurshouding met kinderfysiotherapie
Behandeling voorkeurshouding met kinderfysiotherapie

Er worden houding- en hanteringsadviezen gegeven om uw kindje uit de voorkeurshouding te dragen, tillen en positioneren. Daarnaast worden oefeningen gegeven om beweging uit de voorkeurshouding te stimuleren en wordt de motorische ontwikkeling gemonitord. Waar nodig worden adviezen en oefeningen gegeven om uw kindje zo goed mogelijk motorisch te laten ontwikkelen.

Voor welke klachten zoekt u contact?

Wanneer u ziet dat uw kindje een voorkeurshouding blijft houden, ondanks uw pogingen (met adviezen van het consultatiebureau) deze te doorbreken of wanneer u ziet dat de afplatting steeds verder toeneemt is het van belang tijdig een afspraak met een kinderfysiotherapeut te maken. Zo kunt u voorkomen dat de voorkeurshouding toeneemt en er in de verdere motorische ontwikkeling een asymmetrie ontstaat.

Oorzaken kinderfysiotherapie bij voorkeurshouding

Sinds de ingang van het rugliggingsbeleid begin jaren ’90 (i.v.m. verhoogd risico op wiegendood in andere slaaphoudingen), is een sterke groei gezien in het aantal kinderen met een voorkeurshouding.² 17% van de baby’s onder de 4 maanden heeft een voorkeurshouding¹. Een mogelijk oorzaak van een voorkeurshouding wordt gezocht in een dysbalans in spieractiviteit.² Ook worden het slapen in rugligging en geboortetrauma’s genoemd als mogelijk oorzaken. Daarnaast kan een voorkeurshouding al tijdens de zwangerschap ontstaan, of na de geboorte door eenzijdig hanteren/positioneren. Teven kan er een medische oorzaak zijn voor de voorkeurshouding, zoals een heupafwijking, een scheurtje in een spier of een schoudertrauma.

Verwijzing/vergoeding en tarieven

Kinderfysiotherapie wordt 18 maal vergoed uit de basisverzekering, zonder eigen risico. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kan dit uitgebreid worden. Voor een behandeling kinderfysiotherapie aan huis is een verwijzing nodig. Een behandeling in de praktijk kan zonder verwijzing.

 

Kinderfysiotherapeuten bij voorkeurshouding

Klik hier voor onze kinderfysiotherapeuten: kinderfysiotherapie bij voorkeurshouding.

 

Referenties

  1. Boere- Boonekamp MM, Bunge- van Lent FCGM, Roovers RA et al. Voorkeurshouding bij zuigelingen. Prevalentie en aanpak. Tijdschrift jeugdgezondheidszorg. 2005;5:92-97.
  2. Kattwinkel J, Brooks J, Keenan MJ et al. Changing concepts of sudden infant death syndrome: implications fort he sleeping environment and sleep position. Pediatrics. 2000;105:650-656.
  3. Vlimmeren LA van, Helders PJM, Adrichem LNA van, et al. Diagnostic strategies fort he evaluation of asymmetry in infancy; a review. Eur J Pediatr. 2004;163:185-191.