Behandeling TOS (Thoracic Outlet Syndrome) met manuele therapie

Waarom Manuele therapie bij TOS?

Behandeling TOS met manuele therapie
Behandeling TOS met manuele therapie

TOS is een verzamelnaam voor een inklemming van bloedvaten en/of zenuwen welke veroorzaakt kan worden door diverse structuren, manuele therapie kan hierbij helpen.
Op de onderstaande afbeelding worden diverse locaties van de inklemming beschreven. Hieronder worden ze toegelicht.

  1. De scalenus poort. De mm. scalenii zijn een drietal spieren welke vastzitten aan de eerste en tweede rib. Deze drie spieren kunnen voor compressie op de bloedvaten en/of zenuwen zorgen waardoor de hieronder genoemde klachten kunnen ontstaan.
  2. De costo-claviculaire poort. ‘Costa’ staat voor rib en ‘clavicula’ betekend sleutelbeen. De ruimte tussen de ribben en het sleutelbeen kan verkleind zijn waardoor er compressie kan ontstaan op de bloedvaten en/of zenuwen.
  3. De costo-pectorale poort. Dit is de ruimte tussen de kleine borstspier en de ribben. Als deze ruimte vernauwd is kan er compressie ontstaan op de bloedvaten en/of zenuwen waardoor er klachten kunnen ontstaan.

Hoe herkent u TOS?

Er zijn diverse symptomen die gepaard gaan met TOS:
– Koude handen;
– Schouderpijn (soms brandend van aard) met uitstraling naar de arm en hand;
– Tintelingen in de arm en hand;
– Vermeerdering van klachten bij bovenhandse werkzaamheden.

De oorzaak van TOS

In de literatuur worden diverse oorzaken beschreven van TOS. Er kan een extra halsrib aanwezig zijn welke voor compressie op de bloedvaten en/of zenuwen zorgt. Een voorovergebogen houding kan voor meer spanning in de nek- of borstspieren zorgen. Ook kan bovenhands werken een oorzaak zijn van TOS-klachten.

Het manueel therapeutisch onderzoek bij TOS klachten

Voordat er begonnen wordt met een manueel therapeutisch onderzoek, zal de manueel therapeut met u in gesprek gaan over de klachten. Tijdens het vraaggesprek zal de manueel therapeut vragen naar bewegingen of houdingen die de klachten stimuleren of juist verminderen. Tijdens dit gesprek en ook tijdens het onderzoek, zal de manueel therapeut op zoek gaan naar de relatie tussen de TOS-klachten en de anatomische structuren. Zo wordt er onderzocht of de klachten afkomstig zijn uit de bloedvaten of uit de zenuwen. Dit kunnen we uittesten met een cluster van testen.

Behandeling TOS (Thoracic Outlet Syndrome) met manuele therapie

De behandeling van manuele therapie bij TOS-klachten kan zich richten op:
– Het verbeteren van de mobiliteit van de omliggende gewrichten. Doordat de bewegelijkheid van verschillende gewrichten rondom de zenuw of het bloedvat niet optimaal is kunnen er nek-, schouder- en armklachten ontstaan. Middels specifieke technieken zoals mobilisaties, manipulaties of oefentherapie kan de bewegelijkheid en daarmee ook de functie van de omliggende gewrichten bevorderd worden. Hierdoor kunnen uw klachten afnemen.
– Het verminderen van de spierspanning van de structuren die de TOS-klachten veroorzaken. Bijvoorbeeld middels: het rekken, het masseren, of het toepassen van dry needling van de spieren.
– Het verminderen van de druk op zenuw d.m.v. zenuwmobilisatie-oefeningen.
– Het optimaliseren van de houding (tijdens dagelijks activiteiten). Het zou kunnen dat door een minder optimale houding bepaalde spieren te sterk of te zwak zijn geworden. Door specifieke oefeningen uit te voeren kan er samen met u gekeken worden om deze specifieke spieren te trainen voor een optimale houding. Als gevolg van de houdingsverandering kan de beknelling van de zenuw of het bloedvat verminderden waardoor ook de klachten verminderen of verdwijnen.

– Het verbeteren van de leefstijl. In uw dagelijks leven kunnen er bepaalde patronen aanwezig zijn die de TOS-klachten stimuleren. Door te kijken naar uw dagelijkse patronen kunnen er aanpassingen gedaan worden zodat uw klachten minder makkelijk gestimuleerd worden.

Buiten de manuele therapie bij TOS  zou ook en osteopaat een toegevoegde waarde kunnen hebben bij het behandelen van TOS klachten. Zij kunnen de structuren rondom de bloedvaten beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de organen.

Indien nodig, kan ook de samenwerking met andere disciplines binnen de praktijk gezocht worden, bijvoorbeeld met een psychosomatisch fysiotherapeut, een osteopaat of een craniosacraal therapeut.

VERWIJZING/VERGOEDING/TARIEVEN

U kunt zonder verwijzing van uw huisarts of specialist terecht voor een onderzoek en/of behandeling fysiotherapie of manueel therapie. Alle therapeuten die werkzaam zijn bij Sens Gezondheidszorg voldoen aan de eisen die gesteld worden door de zorgverzekeraar om in aanmerking te komen voor DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie).

De behandeling van manuele therapie bij TOS door een gespecialiseerd manueel therapeut valt onder de vergoeding fysiotherapie in uw aanvullende pakket. Bent u niet aanvullend verzekerd dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Manueeltherapeuten bij TOS

Kijk hier voor onze manueeltherapeuten: manuele therapie bij TOS.

Referenties:

Hooper, T. L., Denton, J., McGalliard, M. K., Brismée, J. M., & Sizer, P. S. (2010). Thoracic outlet syndrome: a controversial clinical condition. Part 1: anatomy, and clinical examination/diagnosis. Journal of Manual & Manipulative Therapy18(2), 74-83.

Jones, M. R., Prabhakar, A., Viswanath, O., Urits, I., Green, J. B., Kendrick, J. B., … & Kaye, A. D. (2019). Thoracic outlet syndrome: a comprehensive review of pathophysiology, diagnosis, and treatment. Pain and therapy8(1), 5-18.

Hisamoto, J. (2021). Physical Therapy as Primary Treatment for Neurogenic TOS. In Thoracic Outlet Syndrome (pp. 211-228). Springer, Cham.