Behandeling scoliose met kinderfysiotherapie

Wat is een scoliose?

Men spreekt van een scoliose, wanneer er sprake is van een zijdelingse bocht of kromming van de wervelkolom. Dit kan voorkomen in combinatie met een rotatie of draaiing van de  wervelkolom om haar as, waardoor er een bochel of gibbus ontstaat. Echter is dit niet altijd het geval. Bij één bocht is er sprake van een C-vormige scoliose en bij twee bochten een S-vormige scoliose. Wanneer de bocht in de borstwervelregio voorkomt spreek je van een thoracale scoliose en komt de bocht in de lage rug voor dan spreek je van een lumbale scoliose. Kinderfysiotherapie bij Scoliose kan hierbij helpen.

Structurele en niet-structurele (functionele) scoliose

Scoliose wordt onderverdeeld in een structurele en een niet-structurele scoliose (of functionele scoliose). Structurele scoliose is niet houdingsafhankelijk, het is een zijdelingse verkromming van de wervelkolom met rotatie van de wervels.
Bij een niet-structurele of functionele scoliose verdwijnt de gibbus en zijn er geen structurele afwijkingen. De kromming kan ontstaan door pijn en dwangstand, door een verkeerde houding of als compensatie van een beenlengteverschil of een heupafwijking. Als het onderliggende probleem wordt opgelost kan de niet-structurele scoliose weer gecorrigeerd worden.

Structurele scoliose wordt vastgesteld wanneer bij het vooroverbuigen van de wervelkolom een niet corrigeerbare gibbus of rotatie aanwezig blijft. Aanvullend onderzoek middels een röntgenfoto toont de rotatie en structurele verandering aan. Hierbij wordt de grootte van de bocht bepaald door meting van de zogenaamde Cobbse hoek.

Idiopathische en niet-idiopathische scoliose

Bij 20% is de oorzaak bekend, dit noemt men niet-idiopathische scoliose. Voorbeelden hiervan zijn:

Behandeling scoliose met kinderfysiotherapie
Behandeling scoliose met kinderfysiotherapie
 • Compensatoire scoliose
 • Congenitale of aangeboren scoliose
 • Neuromusculaire scoliose
 • Scoliose ten gevolge van een tumor of infectie
 • Degeneratieve scoliose

Bij 80% is de oorzaak onbekend en valt dit onder de noemer idiopathische scoliose. Deze vorm van scoliose wordt vaker gezien bij meisjes dan bij jongens. Idiopathische scoliose kan op verschillende leeftijden ontstaan en wordt onderverdeeld in drie typen:

 • Infantiele scoliose (0-3 jaar)
 • Juveniele scoliose (3-10 jaar)
 • Adolescente scoliose (10 jaar tot einde skeletgroei)

Kenmerken van scoliose

Over het algemeen ervaart een kind geen klachten. Een scoliose wordt daarom vaak als eerst opgemerkt door de ouders of een jeugd- of schoolarts. Soms klaagt een kind wel over pijnklachten in de rug, bewegingsbeperking of vermoeidheid. Indien uw kind verdacht wordt van een scoliose zal de kinderfysiotherapeut terugverwijzen naar de huisarts voor aanvullend onderzoek.

Gevolgen van scoliose

Bij een adolescent met een nog niet voltooide skeletgroei is het belangrijkste punt van zorg de kans op verergering van de scoliose met daarbij mogelijk behorende complicaties. Tijdens de snelle puberteitsgroei komt zo’n verergering meer voor.

Onderzoek en Behandeling scoliose met kinderfysiotherapie

Onderzoek en behandeling van uw kind vindt plaats in de praktijk. Wanneer u bij ons in de praktijk komt, starten we altijd met een vraaggesprek om de klachten in kaart te brengen. Vervolgens vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. Onder andere wordt de mobiliteit van de wervelkolom in kaart gebracht en kracht van de buik- en rugspieren. Aan de hand daarvan zal er een behandelplan opgesteld worden.

De rol van de kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut zal op verschillende vlakken begeleiden:

 • Houdingscorrectie
 • Shift therapie
 • Balanstherapie
 • Coördinatie oefeningen
 • Mobiliserende oefeningen
 • Spierversterkende oefeningen
 • Ademhalingsoefeningen
 • Geven van adviezen m.b.t. activiteiten uit het dagelijks leven
 • Uitleg over de scoliose
 • Sportactiviteiten aanmoedigen

Verwijzing/vergoeding en tarieven

Kinderfysiotherapie wordt 18 maal vergoed uit de basisverzekering, zonder eigen risico. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kan dit uitgebreid worden. Er is geen verwijzing nodig voor een kinderfysiotherapeutische behandeling in de praktijk.

Kinderfysiotherapeuten bij scoliose

Klik hier voor onze kinderfysiotherapeuten: kinderfysiotherapie bij scoliose.

Chronische indicatie

Indien een kinderorthopeed middels aanvullende beelddiagnostiek een progressieve scoliose heeft vastgesteld is er een chronische indicatie voor kinderfysiotherapie. Hiervoor is een verwijzing vanuit de specialist noodzakelijk.

Referenties

 1. Van Empelen R. et al. Amsterdam: Reed Business Education; 2013. p. 356-357.
 2. Creemers HMH, Hazebroek AAJM, Juttmann RE, Korfage IJ. JGZ-Standaard Methodiek Onderzoek Scoliose. Juni 2003