Behandeling SAPS met manuele therapie

WAT IS EEN SUBACROMIAAL PIJNSYNDROM (SAPS)/IMPINGEMENT SYNDROOM?

Het subacromiaal pijnsyndroom (ook wel impingementsyndroom ) is één van de meest voorkomende vorm van schouderklachten.
De klachten komen gemiddeld 23 op 1000 mensen per jaar voor, meer bij vrouwen dan bij mannen (Cools, 2010).
Bij een SAPS/impingement syndroom wordt weefsel dat zich onder het schouderdak bevindt ingeklemd tussen de schouderkop en het schouderdak (subacromiale ruimte). De pijn die hierdoor ontstaat wordt voornamelijk gevoeld bij het heffen van de arm.
SAPS is in zeer veel gevallen een onderdeel van een uitgebreider schouderprobleem. Vaak is het een gevolg van een andere oorzaak.
Deze oorzaken kunnen zijn: verstoringen van het bewegingspatroon van de schoudergordel/schouderblad, instabiliteit, peesletsel, overbelasting en GIRD (Cools, 2010).

GIRD ALS MOGELIJKE OORZAAK VAN SAPS/IMPINGEMENT SYNDROOM

Patiënten met een impingementsyndroom vertonen vaak een beperking van de endorotatie (binnenwaartse draaiing van de bovenarm). Dit kan het gevolg zijn van een verkorting en verstijving van het achterste gedeelte (kapsel en spieren)van het gewrichtskapsel.  Dit fenomeen wordt GIRD genoemd (Glenohumeral Internal Rotation Deficit) (Burkhart et al., 2003).
Dit fenomeen zie je regelmatig bij bovenhandse slag- of werpsporters. Toch zien we dit fenomeen ook regelmatig bij niet-sportende patiënten terug.
Omdat schouderbewegingen bij veel mensen links en rechts niet symmetrisch zijn, is niet precies duidelijk wanneer gesproken mag worden van afwijkend of normaal bewegingspatroon tussen de twee schouders. Daarom houden we groter dan 20 graden verschil als beperkt aan (van der Hoeven et al., 2006)

VERBAND TUSSEN GIRD EN SAPS/IMPINGEMENT

Het verband tussen GIRD en impingement syndroom kan vanuit biomechanisch standpunt verklaard worden.
Een verkorting van het achterste gedeelte van de schouder geeft een onevenwicht in trekkrachten van diverse kapsels en banden. Deze kapsels en banden gedragen zich als een hangmat waarin de schouderkop ondersteund wordt. Een verkorting van het achterste kapsel resulteert in relatieve verplaatsing van de schouderkop naar voren. Het resultaat van deze verplaatsing is een vernauwing van het schouderdak en het optreden van impingementsymptomen (Cools, 2010)

ONDERZOEK VAN GIRD

Behandeling SAPS met manuele therapie
Behandeling SAPS met manuele therapie

Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar de beweeglijkheid van de schouder. De binnenwaartse rotatie wordt gemeten, met fixatie van het schouderblad, waarbij de aangedane en niet aangedane schouders worden vergeleken.
Hierbij dient de absolute afname meer dan 20 graden te zijn ten opzichte van de niet aangedane zijde (Burkhart et al., 2003).

Behandeling SAPS met manuele therapie

Vanuit therapeutisch standpunt is het belangrijk het achterste kapsel te rekken. Dit kan op verschillende manieren gebeuren.
Daarnaast is het van belang dat de patiënt thuis rekoefeningen gaat uitvoeren. Belangrijk bij de rekkingsoefening is te controleren waar de rekking wordt gevoeld. Duidt de patiënt rek aan in het achterste gedeelte van de schouder, dan betekent dit dat de rekking met de juiste intensiteit de bedoelde structuren doet rekken. Indien de patiënt aan de voorzijde van de schouder pijn aangeeft, duidt dit mogelijk op impingementklachten. In dat geval zal de oefeningen aangepast moeten worden.

VERWIJZING/VERGOEDING/TARIEVEN

Voor een behandeling fysiotherapie hebt u geen verwijzing van een huisarts of specialist nodig. Een behandeling bij een van onze geregistreerde fysiotherapeuten wordt door alle Nederlandse zorgverzekeraars geheel vergoed uit het aanvullende pakket en valt niet onder het eigen risico.

SCHOUDERFYSIOTHERAPIE

Binnen Sens gezondheidszorg® is er een schouderfysiotherapeut die verbonden is aan het schoudernetwerk. De schouderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en revalideren/behandelen van schouderklachten. Ze is geschoold op het gebied van de schouder en maakt deel uit van het Schoudernetwerk Noord-Brabant. Hierdoor is ze in staat de nieuwste ontwikkelingen door te voeren in onze behandelingen.

Manueeltherapeut bij SAPS

Klik hier voor onze manueeltherapeuten: manuele therapie bij SAPS.

Referenties:

  • Burkhart SS, Morgan CD, Kibler WB. The disabled throwing shoulder: spectrum of pathology Part I: pathoanatomy and biomechanics. 2003 Apr; 19(4)
  • Cools A. Oefentherapie bij schouderaandoeningen. Standaard Uitgeverij, 2010
  • Van der Hoeven H, Kibler WB. Shoulder injuries in tennis players. BR J Sports Med. 2006 May; 40 (5); 435-40