Behandeling restless-legsyndroom met osteopathie

Waarom Osteopathie bij Restless-Legsyndroom (RLS)?

Wanneer u klachten heeft als rusteloze benen, de drang om de benen te bewegen (in rust) en een onaangenaam gevoel in de benen die minder worden tijdens bewegen, kan het zijn dat er sprake is van het Restless-Legsyndroom (RLS). Dit wordt ook wel ‘rusteloze benen’ genoemd. Klassiek medisch is er, naast een bijwerking van sommige medicatie, van dit syndroom geen oorzaak bekend1.
De osteopaat zal op zoek gaan naar de onderliggende oorzaak en deze behandelen.

Onderzoek bij Restless-Legsyndroom

Wanneer u een osteopaat van Sens Gezondheidszorg® consulteert, zal deze met u de klachten uitgebreid doornemen. Er zullen vragen gesteld worden als:

 • Hoe lang zijn de klachten er al?
 • Wanneer zijn de klachten het hevigst?

  Behandeling restless-legsyndroom met osteopathie
  Behandeling restless-legsyndroom met osteopathie
 • Hoe ontwikkelen de klachten zich in de tijd?
 • Wat voor soort pijn of gevoel is het?

Ook zal de osteopaat u vragen stellen om een indruk te krijgen of de klachten klassiek medisch onderzoek en behandeling nodig hebben of niet (contra-indicaties voor osteopatische behandeling). Omdat de osteopaat dit uitvraagt en onderzoekt is het niet noodzakelijk eerst de huisarts te consulteren alvorens u contact opneemt met de osteopaat.
Tot slot zal de osteopaat vragen stellen over alle lichaamssystemen die invloed kunnen hebben op deze klachten.Wanneer de Osteopaat met u de klachten doorgenomen heeft, bepaalt hij aan de hand van deze informatie welke factoren mogelijk bij u de klachten veroorzaken. Deze factoren worden vervolgens nader onderzocht in het osteopathische onderzoek.

Behandeling restless-legsyndroom met osteopathie

De osteopathische behandeling van het RLS kan erg divers zijn. Dit wordt bepaald door de oorzaak van uw RLS klachten. Na het uitgebreide onderzoek zal de osteopaat samen met u een behandelplan opstellen. Daarin wordt besproken wat de (vermoedelijke) reden is waarom uw klachten zijn ontstaan, verergeren of niet willen verbeteren. Aansluitend zal de behandeling worden gestart. Daarbij worden de vastzittende weefsels die de klachten veroorzaken op een rustige manier ontspannen en versoepeld. Er is reeds een wetenschappelijk vooronderzoek gedaan waarbij osteopathie een aantoonbaar positief effect had bij RLS2.

Voor welke klachten zoekt u contact?

 • Rusteloze benen in rust die het ergst zijn in de avond en nacht.
 • Verlichting van klachten tijdens beweging.
 • Geen medische verklaring als bijwerking van medicatie.
 • Een vervelend niet te duiden gevoel in de benen.

Oorzaken van Restless-Legsyndroom

Er zijn osteopathisch bezien diverse mogelijke oorzaken voor het ontstaan van RLS. Zo wordt er een verband gezien tussen een verminderde doorbloeding van de benen en restless legs. Wanneer de aanvoer niet optimaal is zal de aanwezigheid van zuurstof rond de zenuw minder zijn. Wanneer de afvoer niet optimaal is blijven afvalstoffen rondom de zenuwen achter. Dit samen zal voor de onrustige gevoelens en beweegdrang in de benen kunnen zorgen. De doorbloeding kan bv. belemmerd zijn tijdens de zwangerschap, bij littekenweefsel in de buik en lokaal in het gebied van de bloedvaten en zenuwen.
Daarnaast kunnen de klachten verklaard worden door een genetische veroorzaakt tekort van het hormoon dopamine welke een invloed heeft op een overprikkeling van het centrale zenuwstelsel. Deze overprikkeling kan de oorzaak zijn voor het onwillekeurig bewegen van de benen bij RLS.
Naast deze oorzaken zijn er nog meer factoren die een invloed kunnen hebben op het ontstaan van de klachten, zoals tekort aan Magnesium of vitamine B12. 3,4

Verwijzing/vergoeding/tarieven

U kunt zonder verwijzing van uw huisarts of specialist terecht voor een onderzoek en / of behandeling osteopathie. Alle osteopaten die werkzaam zijn bij Sens Gezondheidszorg® voldoen aan de eisen die gesteld worden door de zorgverzekeraar om in aanmerking te komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding.

De behandeling van RLS door een osteopaat vallen onder de aanvullende verzekering (alternatieve geneeswijze of beweegzorg). Bent u niet aanvullend verzekerd dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.

 

Osteopaten voor behandeling restless-legsyndroom met osteopathie

Kijk hier voor onze osteopaten: osteopathie bij Restless legs Syndroom.

Referenties

1 https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-slaapproblemen-en-slaapmiddelen
2 Peters, Theo & MacDonald, Roderic & Leach, C. (2012). Counterstrain manipulation in the treatment of restless legs syndrome: A pilot single-blind randomized controlled trial; the CARL Trial. International Musculoskeletal Medicine. 34. 136-140. 10.1179/1753615412Y.0000000011.
3 Kuhn, Phyllis & Olson, Daniel & Sullivan, John. (2016). Targeted Pressure on Abductor Hallucis and Flexor Hallucis Brevis Muscles to Manage Moderate to Severe Primary Restless Legs Syndrome. The Journal of the American Osteopathic Association. 116. 440. 10.7556/jaoa.2016.088.
4 Sinha, Samridhi. (2017). Clinical Integration of Osteopathic Manipulative Medicine OMM – Restless Leg Syndrome.