Behandeling prikkelbare darmsyndroom (IBS) met osteopathie

Wat is het prikkelbare darmsyndroom?

Behandeling prikkelbare darmsyndroom met osteopathie
Behandeling prikkelbare darmsyndroom met osteopathie

Het prikkelbare darmsyndroom, ook wel Irritable Bowel Syndrome (IBS) is een veel voorkomende functionele aandoening van de darmen die vaak chronisch is en meestal gekenmerkt wordt door verschillende darmklachten zoals buikpijn en problemen met de ontlasting. Het betreft klachten die tijdens in terugkerende periodes opkomen. Deze periodes kunnen van korte of lange duur zijn of in bepaalde gevallen zelfs chronisch. De klachten doen zich vooral voor in de dikke darm. Men spreekt ook wel eens van een spastische darm. Soms zijn de klachten een onderdeel van een andere onderliggende darmaandoening. Dat kan door uw huisarts uitgesloten worden.
Twintig procent van de wereldbevolking heeft in meer of mindere mate last van prikkelbare darmen en het komt vooral voor bij vrouwen. Vroeger dacht men vooral dat deze klachten door stress veroorzaakt worden omdat men direct niet een fysiologische oorzaak vond. Tegenwoordig stapt met daar van af en wordt de oorzaak gezocht in een combinatie van verschillende factoren.

Wat is de oorzaak van het prikkelbare darmsyndroom?

De exacte oorzaak van het prikkelbare darmsyndroom is deels nog onzeker. Onze darmen hebben een eigen zenuwstelsel en dat is via zenuwen verbonden met het centrale zenuwstelsel in onze hersenen. Er is een vermoeden dat deze zogenaamde hersen-darm as ontregeld is. Deze ontregeling van de communicatie tussen hersenen en darmen zorgt voor:
– overgevoeligheid van de darm;
– verstoorde darmbeweging;

– een verminderde communicatie tussen het maagdarmstelsel en het centrale zenuwstelsel. De zenuwcellen van mensen met IBS reageren feller op bepaalde stoffen die we associëren met pijnsensaties;
– verstoring van de darmflora:
Door infecties (voedselvergiftiging, buikgriep, etc.) kan de darmflora verstoord raken met darmklachten en irritatie van de darmslijmvliezen als gevolg. Daarbij raakt de verhouding tussen goede en slechte bacteriën uit evenwicht. Mensen met prikkelbare darmen hebben een andere samenstelling van de darmflora dan andere mensen.
Naast infecties of ontstekingen kan medicijngebruik en slechte eet- en leefgewoontes ook een verstoring in de darmen veroorzaken.
Het onevenwicht van de darmflora zorgt voor overgevoeligheid van de darmen voor bepaalde voedingstoffen. Deze overgevoeligheid voor bepaalde voedingstoffen heeft te maken met het feit dat deze voedingstoffen aanwezig waren in de darm op het moment van ontsteking of infectie en het immuunsysteem gevoeliger is voor deze voedingstoffen na de maag- darminfectie.
– voeding kan IBS uitlokken.
– Mentale/emotionele stress spelen vaak een grote rol in de aanwezigheid van de klachten, maar zijn niet de oorzaak van deze klachten. Zij kunnen de klachten wel versterken.
– Een erfelijke oorzaak kan men niet direct aantonen, maar men ziet dit wel vaak in families terugkomen.
De verschillende factoren kunnen verhoudingsgewijs individueel verschillen.

Onderzoek bij het prikkelbare darmsyndroom

Via de anamnese kan men een beeld krijgen van welke klachten aanwezig zijn. Verder zal de osteopaat nagaan welke de eet- en voedingspatronen er zijn naast de uitlokkende factoren zoals het medicatie gebruik of andere onderliggende ziektebeelden die deze klachten ook kunnen kenmerken. Met het lichamelijk onderzoek gaan we voelen naar spanningen en bewegingsverlies waardoor structuren die betrekking hebben op de darmfunctie niet goed kunnen functioneren.

Behandeling prikkelbare darmsyndroom met osteopathie

De klassieke behandeling bestaat vaak uit een dieet en laxeermiddelen of medicatie, en mentale ondersteuning.
De osteopaat bekijkt naast de osteopathische behandeling ook het voedings- en eetpatroon, de rol van beweging en stressreductie.
Tijdens de osteopathische behandeling worden technieken toegepast die de doorbloeding verbeteren, de elasticiteit van de weefsels verbetert en technieken die de gevoeligheid van de darmen verminderen. Daarbij wordt gekeken naar het zenuwstelsel, de bloedsomloop, de wervelkolom, de ingewanden met hun bindweefselvliezen, de autonome activiteit in de darmen te normaliseren, de lymfestroom te bevorderen en de natuurlijke balans te herstellen. De lymfatische en veneuze ophopingen worden behandeld door lymfatische pomptechnieken en door stimulatie van de zogenaamde Chapman reflexpunten.
De osteopaat gebruikt dus een variatie aan technieken om de functie van het lichaam te verbeteren en zo de klachten te verminderen en het algemeen welzijn te bevorderen. Uit onderzoek is gebleken dat osteopathie effectief is gebleken als complementaire alternatieve geneeswijze voor de behandeling van IBS (zie referentielijst onderaan de pagina).

Met welke klachten/redenen kunnen we een osteopaat consulteren voor IBS?

 • Buikpijn, buikkrampen
 • Obstipatie
 • Diarree
 • Wisselend stoelgang patroon
 • Winderigheid
 • Vermoeidheid
 • Hoofdpijn
 • Rugpijn
 • Rommelende darmen
 • Gevoel van steeds een druk te ervaren alsof men naar toilet moet
 • Misselijkheid
 • Maagzuur
 • Snel een voldaan gevoel
 • Opgeblazen buik
 • Druk op de blaas
 • Slijm in de ontlasting, wisselende consistentie van de ontlasting
 • Mentale klachten als gevolg van de verschillende klachten IBS
 • Hartkloppingen

Vaak zijn IBS klachten ook onderdeel van klachten die bij andere darmaandoeningen horen en daarom kunnen zij ook baat hebben om in de niet acute fase van infectie voor de IBS klachten met osteopathie behandeld worden.

VERWIJZING/VERGOEDING/TARIEVEN

Voor een osteopathisch consult hebt u geen verwijzing van een huisarts nodig. Een behandeling bij een van onze geregistreerde osteopaten wordt door vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed uit het aanvullende pakket en valt niet onder het eigen risico.

Mocht u na het lezen van deze tekst vragen hebben of een van onze osteopaten willen spreken, dan horen wij dat graag!

OSTEOPAAT BIJ PRIKKELBARE DARMSYNDROOM

Kijk hier voor onze osteopaten: osteopathie bij prikkelbare darmsyndroom.

Referenties

 • Müller A, Franke H, Resch KL, Fryer G. Effectiveness of osteopathic manipulative therapy for managing symptoms of irritable bowel syndrome: a systematic review. J Am Osteopath Assoc. 2014 Jun;114(6):470-9. doi: 10.7556/jaoa.2014.098. PMID: 24917634.
 • G.I. Joe: Could Visceral Osteopathy Help Fight the War against IBS? Michael A. Seffinger and Anna Halbeisen. From the journal Journal of Osteopathic Medicine, De Gruyter May 1, 2014
 • Osteopathie verbetert de ernst van het prikkelbare darm syndroom: een pilot gerandomiseerde schijn-gecontroleerde studie Blanche-Maëlle Florance 1, Gregorius Frits , Raffaella Dainese , Marie-Hélène Nebot-Vivinus , Eugénia Marine Barjoan , Sophie Marjoux , Jean-Pierre Laurens , Jean Luc Payrouse , Xavier Hébuterne , Thierry Piche
 • Osteopathie vermindert de ernst van IBS-achtige symptomen geassocieerd met de ziekte van Crohn bij patiënten in remissie Thierry Piche 1, Dorsa Pishvaie , Diane Tirouvaziam , Jerome Filippi , Raffaella Dainese , Marie Tonohouhan , Laurianne De Galleani , Marie-Hélène Nebot-Vivinus , Jean Luc Payrouse , Xavier Hébuterne
 • Behandeling van het prikkelbare darm syndroom met osteopathie: resultaten van een gerandomiseerde gecontroleerde pilotstudie Henry WC Hundscheid 1, Manon JAE Pepels , Leopold GJB Engels , Ruud JLF Loffeld
 • osteopatische manipulatieve behandeling en voeding: een alternatieve benadering van het prikkelbare darm syndroom luca collebrusco , rita lambardini
 • Prikkelbare darmsyndroom en osteopathische manipulatieve therapie
 • Effectiviteit van osteopathische manipulatieve therapie voor het beheersen van symptomen van het prikkelbare darmsyndroom. Een prospectief gerandomiseerd onderzoek  -IBSOMT, Michel bouchoucha, MD
 • Wat is de oorzaak van het prikkelbaredarmsyndroom? Eos wetenschap
 • Behandeling van refractair prikkelbare darm syndroom met viscerale osteopathie: korte- en langetermijnresultaten van een gerandomiseerde studie Do-Van Attali 1, Michel Bouchoucha , Robert Benamouzig
 • Effectiviteit van osteopathische manipulatieve therapie voor het beheersen van symptomen van het prikkelbare darm syndroom: een systematische review Axel Müller 1, Helge Franke 1, Karl-Ludwig Resch 1, Gary Frye
 • Behandeling van refractair prikkelbare darm syndroom met viscerale osteopathie: korte- en langetermijnresultaten van een gerandomiseerde studie Do-Van Attali 1, Michel Bouchoucha , Robert Benamouzig