Behandeling nekklachten met manuele therapie

WAAROM NEKKLACHTEN EN MANUELE THERAPIE?

Nekklachten zijn de derde meest voorkomende klachten aan het bewegingsapparaat. Jaarlijks ervaren vele Nederlanders klachten van de nek. Ongeveer 30% van deze personen ervaart beperkt te zijn in de dagelijkse activiteiten zoals tijdens het werken en/of sporten. Ongeveer 10% van hen bezoekt een fysio- of manueeltherapeut. Het is belangrijk om klachten aan de nek te laten behandelen omdat ongeveer 10% van de nekklachten chronisch wordt.

VOOR WELKE KLACHTEN ZOEK JE CONTACT

Bij nekklachten kan er sprake zijn van:

  • Pijn
  • Stijfheid
  • Een moe of zwaar gevoel
  • Een bewegingsbeperking

Regelmatig gaan nekklachten gepaard met hoofdpijn, duizeligheid, kaakklachten, schouder en/of armpijn. Deze klachten hebben een grote relatie met elkaar. Dit kan u beperken in de dagelijkse werk en/of sport activiteiten

Behandeling nekklachten met manuele therapie

Behandeling nekklachten met manuele therapie
Behandeling nekklachten met manuele therapie

Om nekklachten zo efficiënt mogelijk te behandelen kan onder andere een manueel therapeut iets voor uw klachten betekenen.

De behandelmogelijkheden hiervoor zijn divers:

  • Mobilisaties
  • Manipulatie
  • Oefentherapie
  • Rektechnieken voor de spieren
  • Massage technieken voor de spieren
  • Dry needling

ONDERZOEK BIJ NEKPIJN

Alvorens het onderzoek gestart wordt, gaat de manueel therapeut in gesprek met u om meer informatie te krijgen over de ontstane klachten. Dit wordt gedaan om het onderzoek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De informatie die door u gegeven wordt tijdens dit vraaggesprek zijn van grote waarde om tot een uiteindelijke diagnose te komen.

Nadat de therapeut genoeg informatie heeft vanuit het vraaggesprek zal het onderzoek plaatsvinden. Tijdens dit onderzoek wordt er gekeken naar het bewegingsgedrag van de spieren, gewrichten, zenuwen en de samenwerking van deze structuren.

OORZAAK VAN NEKPIJN

Waar de oorzaak van de nekklachten liggen verschilt per persoon. Soms heeft het te maken met een overbelasting, een repeterende beweging die gemaakt wordt tijdens het werk of tijdens sport. Ook kan het zijn dat klachten spontaan ontstaan. Factoren zoals bijvoorbeeld stress, trauma’s uit de voorgeschiedenis of de werkhouding kunnen invloed hebben op de nekklachten. Het is daarom ook belangrijk om deze factoren in kaart te brengen en hen relatie met de nekklachten te bekijken.

VERWIJZING/VERGOEDING/TARIEVEN

U kunt zonder verwijzing van uw huisarts of specialist terecht voor een onderzoek en/of behandeling fysiotherapie of manueel therapie. Alle therapeuten die werkzaam zijn bij Sens Gezondheidszorg voldoen aan de eisen die gesteld worden door de zorgverzekeraar om in aanmerking te komen voor DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie).

De behandeling van kaakklachten door de gespecialiseerd manueel therapeut valt onder de vergoeding fysiotherapie in uw aanvullende pakket. Bent u niet aanvullend verzekerd dan zijn de kosten voor uw eigen rekening.

Manueeltherapeuten bij nekklachten

Kijk hier voor onze manueeltherapeuten: manuele therapie bij nekklachten.