Behandeling na keizersnede met osteopathie

Waarom osteopathie na keizersnede?

Osteopathie kan na een keizersnede diverse klachten voorkomen en verhelpen. Hoe soepeler het littekenweefsel van een keizersnede en de omliggende structuren, hoe minder de kans bestaat op verklevingen. Door een litteken en verklevingen te behandelen kunnen we mogelijke problemen en klachten voorkomen of herstellen.

Om nog duidelijker uit te leggen waarom osteopathie zinvol kan zijn na een keizersnede zullen we allereerst kijken naar wat het verschil is tussen bindweefsel en littekenweefsel.

Wat is het verschil tussen bindweefsel en littekenweefsel?

Bindweefsel is weefsel dat alle organen in ons lichaam verbindt en er zo voor zorgt dat alles goed kan bewegen ten opzichte van elkaar. Littekenweefsel of anders genaamd verkleving of adhesie is bindweefsel dat veel taaier is.  Een litteken bestaat dus uit verschillende lagen bindweefsel die verkleefd zijn met elkaar.  Om deze reden zorgt littekenweefsel ervoor dat alles minder bewegelijk wordt ten opzichte van elkaar en kunnen er problemen optreden tussen de verschillende structuren alsmede ook de functies van de omliggende organen.

Littekenweefsel na een keizersnede

Als we dit nu toepassen op de keizersnede, dan kunnen we zeggen dat verschillende bindweefsellagen worden doorgesneden tijdens de operatie.  Wanneer we in een situatie zitten waarbij het herstelproces niet vlot en optimaal is verlopen, kan het gebeuren dat in plaats van een wit dun lijntje, dit eerder een ingetrokken of opgezet dik litteken geeft met zwellingen eromheen.  Een strak litteken wijst meestal op een verminderde bloeddoorstroming, verminderde functie en beweeglijkheid lokaal.

Niet alleen het litteken aan de buitenkant kan voor gezondheidsklachten zorgen, maar ook van binnen kan het halen van een baby soms zorgen voor gekwetste structuren waardoor er een litteken of verkleving gevormd wordt.  Een spoedkeizersnede geeft zelfs vaker aanleiding tot meer verklevingen en grotere gevolgen aan het zachte weefsel in het kleine bekken.

Gezondheidsklachten en gevolgen naar aanleiding van een keizersnede kunnen heel divers zijn en kunnen zich ook pas jaren later manifesteren, bijvoorbeeld naar aanleiding van de menopauze omwille van het feit dat op dat moment alle structuren nog wat stugger worden. Binnen de medische wereld is het ook algemeen bekend dat na een keizersnede verklevingen in het operatiegebied kunnen voorkomen.

Onderzoek osteopathie na keizersnede

Behandeling na keizersnede met osteopathie
Behandeling na keizersnede met osteopathie

Een osteopaat zal eerst in een uitgebreid vraaggesprek uw klachten in kaart brengen. Daarbij wordt onder andere besproken of er naast de symptomen van de

buik ook klachten zijn van bijvoorbeeld pijnlijke spieren of gewrichten. Specifiek wordt op een rustige manier het litteken onderzocht en getest of het litteken en de diepere lagen in de buik goed beweeglijk zijn.

Als de osteopaat reden ziet voor medisch onderzoek, dan zal overleg met de huisarts en/of specialist plaatsvinden.

Behandeling na keizersnede met osteopathie

Het doel van osteopathie is de bewegelijkheid in het gebied van het litteken te verbeteren tussen de buikwand, omliggende structuren en de organen onderling.

Dit kan al gestart worden als het litteken genezen is vanaf 5 tot 6 weken na de keizersnede. Daarbij maakt een osteopaat gebruik van lokale technieken die de bewegelijkheid bevorderen. Op die manier kan de behandeling klachten voorkomen of deze verminderen in het geval dat deze al aanwezig zijn.  Zelfs als het litteken al jaren aanwezig is en de klachten pas later ontstaan zijn, kan met behulp van osteopathie nog goede resultaten behaald worden.

Voor welke klachten zoekt u contact?

Wat zijn de klachten die door een osteopaat verlicht of verholpen kunnen worden? Hieronder een opsomming van enkele voorbeelden:

 • Pijn ter hoogte van het litteken
 • Buikpijn in de onderbuik (verklevingen van de blaas kunnen bijvoorbeeld pijn geven van het schaambeen tot aan de navel)
 • Blaasproblemen: pijn bij urineren, vaak het gevoel van een terugkerende blaasontsteking zonder dat er ontstekingsfactoren aanwezig zijn in de urine.
 • Darmklachten: pijn bij ontlasting, buikpijn door verkleving  van de darmen met het litteken
 • Rug- en bekkenklachten
 • Problemen met de buikspieren
 • Liespijn en heupproblemen door verklevingen
 • Doorbloedingsproblemen: problemen met de doorbloeding, vocht ophoping, ook in de benen, krampen of iets meer gezwollen benen
 • Zwaarte gevoel in de buik
 • Opgezette buik, opgeblazen gevoel
 • Postnatale depressie
 • Vruchtbaarheidsproblemen door verklevingen/verminderde beweeglijkheid van eierstokken, eileiders en baarmoeder. Zo is na een keizersnede bijvoorbeeld de baarmoedermond vaak verkleefd met de blaas of ontstaat een moeilijke innesteling door verklevingen van de baarmoeder
 • Moeilijker verloop van een volgende zwangerschap en/of bevalling na keizersnede door malpositie baby, sterrenkijker, stilvallen van de bevalling, etc.
 • Pijn bij gemeenschap doordat de bewegelijkheid/veerkracht van de verschillende structuren , fascia door littekenweefsel bemoeilijkt wordt

VERWIJZING/VERGOEDING/TARIEVEN

Voor een osteopathisch consult hebt u geen verwijzing van een huisarts nodig. Een behandeling bij een van onze geregistreerde osteopaten wordt door vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed uit het aanvullende pakket en valt niet onder het eigen risico.

Mocht u na het lezen van deze tekst vragen hebben of een van onze osteopaten willen spreken, dan horen wij dat graag!

Osteopaten na keizersnede bij Sens Gezondheidszorg

Kijk hier voor onze osteopaten: osteopathie bij keizersnede.

Referenties:

Medicine, The. (2006). Control and prevention of peritoneal adhesions in gynecologic surgery. Fertility and Sterility. 10.1016/j.fertnstert.2006.07.1483.

Cursus van Colette Peeters