Behandeling na corona met osteopathie

Behandeling na corona met osteopathie

Wat is Corona Covid-19? COVID-19, voluit “coronavirus disease 2019”, is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het SARS-CoV-2-virus, behorende tot de coronavirussen. De voorheen onbekende ziekte werd eind 2019 voor het eerst opgemerkt in Wuhan, de hoofdstad van de Chinese provincie Hubei, en verspreidde zich vervolgens in drie maanden tijd naar andere delen van de wereld. Vanaf 11 maart 2020 was er volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) officieel sprake van een pandemie, de coronapandemie. De ziekte-overdracht vindt vooral plaats via hoesten en niezen, waarbij besmette druppeltjes of aerosolen worden verspreid, die dan vervolgens door anderen worden ingeademd. Symptomen kunnen zich tot 14 dagen na de blootstelling openbaren, een deel van de besmette personen heeft milde of helemaal geen symptomen. Met name bij personen met een verminderde afweer, zoals ouderen en chronisch zieken, kan de ziekte uitlopen op een ernstige longontsteking met soms dodelijke afloop.

SYMPTOMEN NA CORONA INFECTIE

De meest voorkomende symptomen:

 • koorts;
 • herhaaldelijk beven met koude rillingen;
 • droge hoest;
 • vermoeidheid.

Minder vaak voorkomende symptomen:

 • pijn in het lichaam;
 • keelpijn;
 • diarree;
 • bindvliesontsteking;
 • hoofdpijn;
 • aangetast smaak- of reukvermogen ( tussen 85,6 procent en 88 procent  van alle Covid  Pt’n in Europa );
 • huiduitslag of verkleuring van de vingers of tenen.

Ernstige symptomen:

 • pijn of druk op de borst;
 • aangetast spraak- of bewegingsvermogen;
 • kortademigheid of ademhalingsproblemen;
 • ernstig spierverlies, kracht en conditie.

LANGE TERMIJNGEVOLGEN VAN CORONA

Covid-19 richt zich met name op de longen. Door allerlei fysiologische processen wordt de gasuitwisseling tussen bloedvaten en longen bemoeilijkt. Er ontstaat zo een verzuring. Uit onderzoek (verricht door het longfonds) blijkt dat zes maanden na infectie mensen nog steeds vermoeidheid zijn en last hebben van kortademigheid.

 • 86% heeft nog last van vermoeidheid;
 • 59% is nog kortademig;
 • 36% heeft nog last van druk op de  borst;
 • 40% zegt nog spierpijn te hebben;
 • Ook het verlies van reuk en smaak en fors gewichtsverlies wordt vaak genoemd.

Eens te meer wordt duidelijk hoe groot de gezondheidsgevolgen van dit virus zijn. Om het herstel na een zware longontsteking, of die nu voortvloeit uit covid-19 of een griep, te versnellen is het van belang dat zuurstof in de longen goed wordt opgenomen. Daarvoor is een goede kwaliteit van het slijmvlies in de longen van belang. Hoe spoedig het herstel verloopt na een longontsteking hangt ook af van de doorbloeding en beweeglijkheid van de borstkas. Het is daarbij belangrijk dat de longen goed ‘geventileerd’ kunnen worden. Concreet: de longen moeten goed kunnen worden ‘open’ gezet. Daarvoor is een goede beweeglijkheid van het borstbeen, de ribben, de schouderbladen en de ademhalingsspieren nodig. Ook het middenrif speelt een belangrijke rol hierin.

ONDERZOEK OSTEOPATHIE BIJ CORONA

Osteopathie na Corona
Behandeling na corona met osteopathie

Ten eerste zal de osteopaat de klachten in beeld brengen, dit zal gebeuren aan de hand van een vraaggesprek en een onderzoek. De osteopaat probeert elk afzonderlijk systeem te beoordelen op zijn gezondheid/vitaliteit en bewegelijkheid. Aan bod komen het spierskeletsysteem, het orgaansysteem  en alle verbindende structuren (zoals bindweefsel,  bloedvaten en  lymfevaten). Andere aandachtspunten zijn ook het geestelijke aspect bijvoorbeeld omgaan met de klachten, en algemeen psychische situatie. De algemene gezondheid wordt als het ware in kaart gebracht. Een totaal beeld krijgen van uw gezondheid en leefstijl is erg belangrijk om te bepalen wat voorkeur verdient in de behandeling.

Behandeling na corona met osteopathie

Corona is in onze maatschappij een vrij nieuw fenomeen. Elke discipline is nog zoekende naar de best mogelijke behandelvorm.
Omdat een Corona infectie zoveel verschillende klachten kan veroorzaken zal de osteopaat keuzes moeten maken in de manier van aanpak. Bij bijvoorbeeld een doorgemaakte longontsteking  en  alle complicaties die daarbij horen is het van belang de behandeling af  te stemmen op de huidige belastbaarheid. Uiteindelijk wordt in overleg besproken  welke  behandelstrategie  zinvol is.

Osteopaten kunnen ervoor zorgen dat deze klachten verminderen door bv de biomechanica/bewegelijkheid  van de borstkas te verbeteren. Directe technieken op de borstkas hebben direct effect op het bewegen van al de ribben, wervelgewrichten, het borstbeen, sleutelbeenderen,  nek, schouders. Ook het middenrif, de motor van al je organen en vooral voor de ademhaling, is prachtig te behandelen! Indirect helpt dat het longweefsel  te herstellen. De bloedvaten , lymfevaten en bindweefselstructuren zullen door de behandelingen  beter gaan functioneren. Behandelen van de buik werkt indirect op het verbeteren van de stofwisseling en verminderd  de spanning aan de voorzijde van het lichaam . De  nek en schouders hebben een sterke mechanische relatie hiermee. Sommigen hebben nog geruime tijd last van verlies van reuk en smaak. De osteopathie kent technieken die gericht zijn op de  anatomische structuren die hiermee een relatie hebben.

Het geven van gerichte adviezen op bv het gebied van oefeningen , eetpatroon , (verbeteren van de stofwisseling) en lichaamsbesef hoort  ook bij de Osteopatische behandeling.

Elke discipline heeft zijn eigen behandel-terrein. Osteopathie kan uitstekend samengaan met andere disciplines zoals bijvoorbeeld fysiotherapie. Zo nodig wordt overleg gepleegd om te komen tot de optimale  behandelstrategie..

VERWIJZING/VERGOEDING/TARIEVEN

Voor een Osteopatisch consult hebt u geen verwijzing van een huisarts nodig. Een behandeling bij een van onze geregistreerde osteopaten wordt door vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed uit het aanvullende pakket en valt niet onder het eigen risico.

Mocht u na het lezen van deze tekst vragen hebben of een van onze osteopaten willen spreken, neem dan gerust contact met ons op.

OSTEOPATEN  BIJ CORONA

Kijk hier voor onze osteopaten: osteopathie na Corona.

REFERENTIES

 1. https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/sterfte
 2. Allen TW, Pence TK. The use of the thoracic pump in treatment of lower respiratory tract disease. J Am Osteopath Assoc. 1967 Dec;67(4):408-11. PMID: 5183478.
 3. Liem , Praxis der Kraniosakralen Osteopathie 1998
 4. Mancini, Damiana & Cesari, Matteo & Lunghi, Christian & Benigni, Augusto & Antonelli Incalzi, Raffaele & Scarlata, Simone. (2019). Ultrasound Evaluation of Diaphragmatic Mobility and Contractility After Osteopathic Manipulative Techniques in Healthy Volunteers: A Prospective, Randomized, Double-Blinded Clinical Trial. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. 42. 10.1016/j.jmpt.2018.08.001.
 5. Thibault Marin, Xuan Maxel, Alexandra Robin, Laurent Stubbe,
  Evidence-based assessment of potential therapeutic effects of adjunct osteopathic medicine for multidisciplinary care of acute and convalescent COVID-19 patients,
  EXPLORE,
  2020,
 6. Yao S, Hassani J, Gagne M, George G, Gilliar W. Osteopathic manipulative treatment as a useful adjunctive tool for pneumonia. J Vis Exp. 2014;(87):50687. Published 2014 May 6. doi:10.3791/50687