Behandeling migraine met osteopathie

Osteopathie bij migraine

Migraine bestaat uit aanvallen waarbij de hoofdpijn vaak op de voorgrond staat. Migraine komt vaak voor. Naar schatting lijdt ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking aan migraine. Komt vaker voor bij vrouwen. De migraineaanval is te verdelen in de voorfase (waarschuwing), aurafase, hoofdpijnfase en de herstelfase. Tijdens de voorfase kunnen klachten optreden van dorst, bleekheid, misselijkheid, geeuwen, stijve nek, vermoeidheid, concentratieproblemen, stemmings- of gedragsveranderingen.

Klachten in de aurafase zijn voorbijgaande klachten, die gewoonlijk korter duren dan zestig minuten. In de aurafase ziet men vaak lichtflitsen of vlekken voor de ogen, maar er kunnen ook tintelingen optreden, gevolgd door gevoelloosheid in een arm of been. De typische hoofdpijn bij migraine is eenzijdig, kloppend van karakter, gaat gepaard met misselijkheid, overgeven en overgevoeligheid voor licht en geluid. De pijn wordt meestal erger door lichamelijke inspanning. Niet iedere migrainepatiënt heeft dezelfde klachten; bijvoorbeeld bij de één kan de hoofdpijn dubbelzijdig zijn en bij de ander treden geen aura’s op. Een aanval kan uren tot dagen duren en verdwijnt pas vaak als de patiënt gaat slapen.

Migraine is een ziekte waarbij delen van de hersenen, zenuwen en bloedvaten betrokken zijn. Tijdens migraineaanvallen speelt de ontregeling van de vijfde hersenzenuw (n. trigeminus) en een veranderde gevoeligheid voor pijn een belangrijke rol.

Aangenomen wordt dat migrainepatiënten een verlaagde drempel hebben voor het ontstaan van migraineaanvallen, waardoor inwendige of uitwendige prikkels gemakkelijk een migraineaanval kunnen geven. Aanleg speelt hierbij een rol. Bepaalde voedingsmiddelen, hormonale schommelingen en omstandigheden kunnen een aanval uitlokken.1  

ONDERZOEK OSTEOPATHIE BIJ Migraine

Behandeling migraine met osteopathie
Behandeling migraine met osteopathie

Ten eerste zal de osteopaat de klachten in beeld dienen te brengen. Dit zal gebeuren aan de hand van een vraaggesprek. Zorgvuldig zal bepaald worden of u klachten tot migraine kunnen worden toegeschreven. Daarnaast wordt uw algemene gezondheid in kaart gebracht. Een totaal beeld krijgen van uw gezondheid en leefstijl is erg belangrijk om te bepalen welke uitlokkende factoren aanwezig zijn voor de migraine.

Het osteopatisch onderzoek richt zich op uw totale lichaam. Een osteopaat onderzoekt de beweeglijkheid van verschillende lichaamsweefsels.
In teken van migraine zal specifiek  aandacht zijn voor het zenuwstelsel, de gehele wervelkolom, diverse organen en het hormonale stelsel. Verminderde beweeglijkheid of overprikkeling van deze lichaamsstructuren kunnen migraine uitlokken.
Het is zaak om de uitlokkende factoren tot een minimum te krijgen.

Behandeling migraine met osteopathie

Migraine komt, zoals aangegeven, zeer vaak voor. De meest voorkomende behandeling is medicatie. Echter tonen onderzoeken aan dat osteopathie bij kan dragen aan het verminderen van de klachten van migraine. De impact van de migraine op het functioneren van u kan verminderd worden middels osteopathie. 2,3

De osteopatische behandeling bestaat onder andere uit spier-  en bindweefseltechnieken, mobilisaties van het zenuwstelsel en van de gehele wervelkolom, maar ook het orgaanstelsel en het hormonale stelsel zullen behandeld worden.3,4

Op een rustige wijze zullen de verschillende structuren worden losgemaakt en zo het functioneren ervan te verbeteren.

Stress kan tevens een grote uitlokkende factor zijn van migraine. Binnen Sens Gezondheidszorg®  werken osteopaten met psychosomatische fysiotherapeuten. Zij kunnen u handvaten bieden om beter om te gaan met stress en deze te verminderen.

VERWIJZING/VERGOEDING/TARIEVEN

Voor een osteopathisch consult hebt u geen verwijzing van een huisarts nodig. Een behandeling bij een van onze geregistreerde osteopaten wordt door vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed uit het aanvullende pakket en valt niet onder het eigen risico.

Mocht u na het lezen van deze tekst vragen hebben of een van onze osteopaten willen spreken, dan horen wij dat graag!

Osteopaten bij Migraine

Kijk hier voor onze osteopaten: osteopathie bij migraine.

 REFERENTIES

1: www.neurologie.nl/publiek/patientenvoorlichting/migraine-hoofdpijn

2: Cerritelli F, Ruffini N, Lacorte E, Vanacore N. Osteopathic manipulative treatment in neurological diseases: systematic review of literature. Journal of the Neurological Sciences 369 (2016) 333-341

3: Cerritelli F, Ginevri L, Messi G, Caprari E, Di Vincenzo M, Renzetti C, Cozzolino V, Barlafante G, Foschi N, Provinciali L, Clinical effectiveness of osteopathic treatment in chronic migraine: 3-armed randomized controlled trial, Complementary Therapies in Medicine (2015) 23, 149-156

4: Voigt K, Liebnitzky J, Burmeister U, Sihvonen-Riemenschneider H, Beck M, Voigt R, Bergmann A. Efficacy of Osteopathic Manipulative Treatment of Female Patients with Migraine: Results of a Randomized Controlled Trial, The journal of alternative and complementary medicine, Volume 17, Number 3, 2011, pp. 225–230

 

Meer informatie:

www.neurologie.nl