Behandeling hielspoor met osteopathie

Osteopathie bij Hielspoor

Hielspoor karakteriseert zich als pijn onderop de hiel, iets naar de binnenkant en richting de voetzool (processus medialis tuberi calcanei). Bij een hielspoor is er altijd sprake van kalkafzetting in de basis van de voetzoolpees ter hoogte van de aanhechting op het hielbeen. De pijn neemt toe bij drukken op de pijnlijke plek (palpatie) en tijdens belasting zoals staan, wandelen en sporten. Er zijn ook andere oorzaken die eenzelfde soort pijn als bij hielspoor kunnen verklaren, bijvoorbeeld:

– een ontsteking van de betreffende voetzoolpees (fascitis plantaris);

– botkneuzing of scheurtje van het hielbeen (calcaneus contusio/fissuur);

– het afnemen van de kwaliteit en integriteit van het vetweefsel onder de hielbeen (fatpad atrofie);

– en andere.

Bij deze klachten wordt er doorgaans geen kalk in de voetzoolpees gevonden en spreekt men dus ook niet van hielspoor.
Omdat er meerdere oorzaken van dezelfde pijn zijn wordt er vaak onterecht gesproken over een hielspoor bij hielpijn. De juiste diagnose is daarom belangrijk om tot de juiste oplossing te komen.

ONDERZOEK OSTEOPATHIE BIJ Hielspoor

Behandeling hielspoor met osteopathie
Behandeling hielspoor met osteopathie

Ten eerste zal de osteopaat de klachten in beeld dienen te brengen. Dit zal gebeuren aan de hand van een vraaggesprek. Zorgvuldig zal bepaald worden of uw klachten tot hielspoor kunnen worden toegeschreven. Daarnaast wordt uw algemene gezondheid in kaart gebracht. Een totaalbeeld krijgen van uw gezondheid en leefstijl is erg belangrijk om te bepalen welke uitlokkende factoren aanwezig zijn voor de hielspoorklacht.

Het osteopatisch onderzoek richt zich op uw totale lichaam. Een osteopaat onderzoekt de beweeglijkheid van verschillende lichaamsweefsels.
In teken van hielspoor zal specifiek  aandacht zijn voor de mobiliteit van de voet, enkel, onderbeen, bovenbeen, bekken, buik en de gehele wervelkolom. Vanuit de osteopathische visie zijn daarnaast mogelijk ook diverse organen, het zenuwstelsel en het hormonale stelsel van invloed op deze klachten.

Het is zaak om de uitlokkende factoren tot een minimum te krijgen.

Bij een hielspoorklacht zien we bijvoorbeeld met regelmaat dat er een invloed is van een stijf enkelgewricht. Het gevolg daarvan is dat de schokdempfunctie van de enkel vermindert en dat zo de voetzoolpees intensiever belast wordt. De oorzaak van de stijve enkel kan het gevolg zijn van een verzwikking, een fysiek ongeluk (ook langer geleden), slijtage of (herstelde) breuken in de voet of het onderbeen.

Een andere oorzaak voor het ontstaan van hielspoorklachten zien we in een toegenomen spanning en daarnaast verkorting van de kuit en onderbeenspieren. De oorzaak van deze hoge spanning en verkorting kan bijvoorbeeld ontstaan door het langdurig dragen van hakken of door klachten in het bekken, de buik en bekkenbodem. Deze kunnen namelijk zorgen voor een prikkeling/irritatie van de zenuwen die de basisspanning van de betreffende spieren verzorgt.

ECHOGRAFIE EN SHOCKWAVE bij Hielspoor

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er een vermoeden is van een hielspoor kan de osteopaat besluiten en adviseren een echografie (te laten) maken om te beoordelen of er inderdaad sprake is van kalkafzettingen in de pees. Algemeen gezien wordt die vaak pas aangetroffen nadat de pijn en irritatie al langere tijd aanwezig is (3 maanden +).
Regelmatig zien we dat het probleem start als een ontsteking van de voetzoolpees. Bij het niet goed herstellen van deze ontsteking ontwikkelt deze zich over langere tijd tot een hielspoor. Als er sprake is van kalkafzettingen kan het zijn dat de osteopaat adviseert deze te behandelen middels shockwave, hiervoor zal u naar een fysiotherapeut worden doorverwezen.

Behandeling hielspoor met osteopathie

Nadat de hielspoor gediagnosticeerd is zal de osteopaat een voorstel doen voor een behandeling.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doorbreken van spanningspatronen in en rondom de voet(zool), het hele been, het bekken, de buik en de wervelkolom.

De osteopatische behandeling bestaat daarom onder andere uit spier-  en bindweefseltechnieken, mobilisaties van het zenuwstelsel en van de gehele wervelkolom. Daarnaast zullen ook het orgaanstelsel en het hormonale stelsel mogelijk behandeld worden.

Op een rustige wijze worden de verschillende structuren losgemaakt om zo het functioneren ervan te verbeteren.

De shockwave behandeling heeft als doel de kalk af te breken. Dit zorgt lokaal voor ruimte en afname van weefseldruk. Deze behandeling heeft geen invloed op de factoren die de hielspoor deden ontstaan. Daarom kan de osteopaat overwegen shockwave parallel aan de behandeling te adviseren of met de osteopathische behandeling, zonder shockwave, trachten de voorwaarden te scheppen waardoor het lijf zelf de kalk kan wegwerken.

Wanneer er wel shockwave geadviseerd wordt zal de osteopaat parallel aan de shockwave behandeling adviseren een osteopathische behandeling toe te passen om de uitlokkende factoren die tot de hielspoor leidde weg te nemen/te verminderen. De overweging om wel of niet naast de behandeling osteopathie ook shockwave in te zetten verschilt per situatie en zal duidelijk worden na het osteopatisch onderzoek.

De kwaliteit van bewegen kan ook een uitlokkende factor zijn van hielspoor, zoals bijvoorbeeld een niet optimale voetafwikkeling tijdens het lopen. Binnen Sens Gezondheidszorg®  werken osteopaten samen met fysiotherapeuten. Zij kunnen u handvaten en revalidatie bieden om beter te bewegen en trainen om deze invloed te verminderen.

WELKE klachten?

Bij hielspoor is er vaak (een combinatie van) deze klachten aanwezig:

– pijn onder de hiel/voet, welke toeneemt tijdens staan en lopen;

– pijn onder de hiel/voet welke afneemt tijdens lopen;

– pijn onder de hiel/voet bij het staan/lopen na even stilzitten;

– stijve of gespannen spieren in en rond de voet.

VERWIJZING/VERGOEDING/TARIEVEN

Voor een osteopathisch consult hebt u geen verwijzing van een huisarts nodig. Een behandeling bij een van onze geregistreerde osteopaten wordt door vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed uit het aanvullende pakket en valt niet onder het eigen risico.

Mocht u na het lezen van deze tekst vragen hebben of een van onze osteopaten willen spreken, dan horen wij dat graag!

OSTEOPAAT BIJ Hielspoor

Kijk hier voor onze osteopaten: osteopathie bij hielspoor.

REFERENTIES

1:  Diagnosis and Management of Plantar Fasciitis, John V. Thompson, DO; Sundeep S. Saini, OMS IV; Christopher W. Reb, DO; and Joseph N. Daniel, DO

2:  Musculoskeletale echografie, basis opleiding echografie, www.fyzzio.nl