Behandeling cerebrale parese met kinderfysiotherapie

Wat is cerebrale parese?

Behandeling cerebrale parese met kinderfysiotherapie
Behandeling cerebrale parese met kinderfysiotherapie

Cerebrale parese (CP) is een houdings- en bewegingsstoornis die veroorzaakt wordt door een beschadiging van de hersenen. Die beschadiging ontstaat voor of tijdens de geboorte of in het eerste levensjaar. Bij mensen met CP functioneert een deel van de hersenen niet of anders. Het kan invloed hebben op de manier waarop mensen bewegen, communiceren, kijken, eten en leren. Bij ongeveer 1 op de 500 baby’s in Nederland is er sprake van CP. Daarmee is het de meest voorkomende oorzaak van (motorische) beperkingen bij kinderen. 

Onderzoek kinderfysiotherapie bij cerebrale parese 

Meestal komen wij als kinderfysiotherapeut bij kinderen onder de twee jaar aan huis. Het vraaggesprek en onderzoek zal dan ook bij u thuis plaatsvinden. Bij kinderen boven de twee jaar wordt er een afspraak op de praktijk gemaakt.
Graag willen we informatie over de medische voorgeschiedenis en de ontwikkelingsgeschiedenis. Denk hierbij onder andere aan het doorlopen van verschillende mijlpalen. “Kan uw kind zelf omrollen? Kan uw kind zelf tot zit komen? Kan uw kind weer zelf tot lig komen? Kan uw kind zich voortbewegen? Worden beide armen gebruikt?” zijn enkele voorbeelden van vragen die aan u gesteld worden. 

Het kan zijn dat uw kind al in een ziekenhuis of revalidatiecentrum bekend is of daar onder behandeling is. Het onderzoek zal in de meeste gevallen daar ook plaatsvinden. Soms is het kind echter nog te jong om een behandeltraject in het revalidatiecentrum aan te gaan of is er een andere reden waarom er gekozen wordt om in de eerste lijn naar een kinderfysiotherapeut te gaan. In dat geval zal er altijd contact zijn tussen de behandelaren. 

Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar het spontaan bewegen van het kind. Wat laat het kind zien en hoe voert hij/ zij de beweging uit. Daarnaast wordt er tijdens het lichamelijk onderzoek gevoeld hoe de spierspanning (tonus) is. Is er een normale, verhoogde (spasticiteit) of verlaagde spierspanning? Is er verschil tussen de spierspanning in de armen en benen of in de linker of rechter lichaamshelft. De beweeglijkheid (mobiliteit) van de gewrichten en de spierlengte wordt onderzocht door passieve bewegingen die de kinderfysiotherapeut uitvoert. Spierkracht, balans en het bewegingsgevoel (proprioceptie) zijn ook functies die worden onderzocht.
De motorische vaardigheden kunnen in kaart worden gebracht middels de GMFM (Gross Motor Function Measurement). Dit is een uitgebreid meetinstrument dat gebruikt kan worden ter observatie en evaluatie tot de leeftijd van 18 jaar.  

Behandeling kinderfysiotherapie bij cerebrale parese 

Cerebrale Parese is een aandoening die zich op veel verschillende manieren manifesteert. Afhankelijk wat de hulpvraag van het kind of de ouder(s) is zal een behandelplan opgesteld worden.
De behandeling kan bestaan uit het uitlokken van grof- of fijnmotorische activiteiten. U kunt hierbij denken aan leren omrollen, zitten, voortbewegen, reiken en grijpen.
Maar in een latere levensfase zullen zich weer nieuwe hulpvragen ontwikkelen, omdat groei invloed heeft op spierlengte, spierspanning en beweeglijkheid.
Dit betekent dat de behandeling altijd afgestemd zal worden op de behoefte van u en uw kind.  

VERWIJZING/VERGOEDING EN TARIEVEN

Kinderfysiotherapie wordt 18 maal vergoed uit de basisverzekering, zonder eigen risico. Cerebrale Parese is een indicatie voor een chronische machtiging. Er zal een verwijzing nodig zijn van een kinderarts of een revalidatiearts, waardoor uw kind recht heeft op onbeperkte therapie. 

KINDERFYSIOTHERAPEUTEN BIJ cerebrale parese 

Klik hier voor onze kinderfysiotherapeuten: kinderfysiotherapie bij cerebrale parese.