Behandeling billenschuiven met kinderfysiotherapie

Wat is billenschuiven?

Billenschuiven is een manier van voortbewegen, waarbij het kind zich verplaatst in een zittende houding. Veel kinderen beginnen met rollen en tijgeren en gaan daarna over op kruipen om zich te verplaatsen. Sommige kinderen kiezen echter voor een alternatieve manier, billenschuiven is zo’n alternatieve manier. Dit is meestal een voorbeeld van een variatie binnen de normale ontwikkeling van kinderen en kinderfysiotherapie bij billenschuiven zou hierbij kunnen helpen.

Wanneer uw kind billenschuift en zich verder normaal ontwikkelt, hoeft u zich geen zorgen te maken over deze manier van voortbewegen. In enkele gevallen kiest een kind voor billenschuiven vanwege een onderliggend probleem. Dit gaat dan vaak gepaard met andere problemen in de (motorische) ontwikkeling.

Onderzoek kinderfysiotherapie bij billenschuiven?

Behandeling billenschuiven met kinderfysiotherapie
Behandeling billenschuiven met kinderfysiotherapie

Meestal komen wij als kinderfysiotherapeut bij kinderen onder de twee jaar aan huis. Het vraaggesprek en onderzoek zal daarom ook bij u thuis plaatsvinden. Graag willen we informatie over de medische voorgeschiedenis en de ontwikkelingsgeschiedenis. Denk hierbij onder andere aan het doorlopen van verschillende mijlpalen. “Kan uw kind zelf omrollen? Kan uw kind zelf tot zit komen? Kan uw kind weer zelf tot lig komen?” zijn enkele voorbeelden van vragen die aan u gesteld worden.
Om de reden te achterhalen waarom uw kind zich verplaatst via het billenschuiven zal uw kind geobserveerd worden in zijn/haar thuisomgeving. De omgeving, zoals bijvoorbeeld het type grondoppervlak (glad, koud, ruw) kan al een oorzaak zijn waarom een kind zich op een bepaalde manier voortbeweegt. Ook wordt er gekeken of er onderliggende problematiek een oorzaak kan zijn van het billenschuiven. Hierbij wordt de spierspanning, spierkracht en balans onderzocht. Het zou kunnen dat er wordt gekozen om de volledige motoriek in kaart te brengen middels de zogenaamde Bayleys III of de prikkelverwerking middels de Sensory Profile.

Behandeling kinderfysiotherapie bij billenschuiven

Zoals hierboven staat beschreven komt billenschuiven vaak voor en is het meestal een variatie binnen de normale ontwikkeling van kinderen. Soms raken kinderen echter erg gefrustreerd omdat ze zich niet goed tot stand kunnen optrekken. Dit is vanuit zit namelijk moeilijker dan vanuit kruipstand.
Ook kan het zijn dat uw kind angstig is om uit balans te raken, waardoor het kind misschien weinig bewegingservaring opdoet. Dit kan gevolgen hebben voor de verdere motorische ontwikkeling.

De kinderfysiotherapeut kan een kortdurend traject opstarten om gerichte adviezen te geven aan ouders en helpen om het kind uit te lokken om toch zelfstandig op te staan of bewegingservaring buiten het steunvlak op te doen.

Afhankelijk van de onderliggende oorzaak kan ook een langer behandeltraject gestart worden, of wordt het kind verder verwezen. Enkele voorbeelden van een onderliggend probleem waardoor kinderen gaan billenschuiven zijn: reumatische aandoeningen, problemen met het zicht, neurologische aandoeningen zoals cerebrale parese, prikkelverwerkingsproblemen, lage spierspanning, hypermobiliteit. Billenschuiven is dan vaak een goede strategie van het kind om toch te kunnen bewegen, ondanks de onderliggende problemen.

In samenspraak met u zal gekeken worden of er een behandeltraject opgestart wordt.

Verwijzing/vergoeding en tarieven

Kinderfysiotherapie wordt 18 maal vergoed uit de basisverzekering, zonder eigen risico. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kan dit uitgebreid worden. Er is een verwijzing van de consultatiebureauarts, huisarts of kinderarts nodig voor een kinderfysiotherapeutische behandeling aan huis.

Kinderfysiotherapeuten bij billenschuiven

Klik hier voor onze kinderfysiotherapeuten: kinderfysiotherapie bij billenschuiven.

Referentie

Empelen R, Nijhuis-van der Sanden R, Hartman A, eds. Kinderfysiotherapie. 3e druk. Amsterdam: Reed Business Education; 2013.